Kamagurka (9)

Ik ben u bijzonder erkentelijk voor het wekelijks plaatsen van Berts Brein op Zaterdag, waardoor aan het zaterdag exemplaar van uw krant een nieuwe dimensie wordt toegevoegd.

Vaak is de strip gewoon amusant, maar er zijn afleveringen die van een diepliggend gevoel van humor blijk geven. Zo ook bijvoorbeeld de aflevering van 12 september, die zich zelfs, verrassend genoeg, over enkele pagina's uitstrekte, met een zeer originele kijk op de onhebbelijkheden van de mens. Ik kan mij levendig voorstellen dat niet al uw lezers gezegend zijn met een zeker gevoel voor humor, maar laten zij wel respect hebben voor diegenen die dat wel zijn. Ook ik vind in uw krant stukken die niet aan mij besteed zijn. Ik laat ze voor wat ze zijn en hoop dat andere lezers die artikelen wel met enthousiasme lezen. Een zaterdag zonder Bert kan ik mij niet voorstellen.

    • Ir. A.A.M. van Dijk