Gering?

In het commentaar op wat veelal een nipte overwinning van het ja bij het Franse referendum wordt genoemd, lees ik onder de kop "Franse meerderheid . . . uiterst klein' (NRC Handelsblad, 21 september):

“Uit een opinie-onderzoek blijkt dat slechts een klein percentage van zowel de voorstemmers (5 procent) als van de tegenstanders (13 procent) voor of tegen Mitterrand heeft gestemd . . .” In het licht van het verbale geweld van de "nee' voorganger Pasqua kan men dat klein noemen. Het verschil in percentage is altijd nog 8 procent van ongeveer gelijke delen van de kiezers. Dat is dan zo'n 4 procent van het totaal. Die 4 procent waren kennelijk voor "Maastricht' maar stemden uitsluitend tegen uit protest tegen het staatshoofd. De vraag: "Keurt u het door de President van de Republiek aan het Franse volk voorgelegde wetsontwerp goed ...', heeft mogelijk niet het effect van olie op de golven gehad.

De versluierende factor weggedacht is dan 54 à 55 procent van het Franse volk voor "Maastricht' en 46 à 45 procent tegen.

Wanneer men wel eens contact heeft met wat wel "La France profonde' wordt genoemd, zal men wellicht concluderen dat dat zo slecht nog niet is voor een nogal introvert land.

    • Ir. P. Gerbranda