Foutparkeerders sneller wegslepen

DEN HAAG, 26 sept. Het kabinet wil het gemeenten makkelijker maken strenger op te treden tegen hinderlijke parkeerovertredingen.

In de toekomst mogen verkeerd geparkeerde auto's op laad- en losplaatsen, taxistandplaatsen, bij bushaltes en in voetgangersgebieden zonder meer worden weggesleept. Volgens de huidige regeling mag dat alleen wanneer de auto's hinder of gevaar voor het wegverkeer opleveren. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel van die strekking van de ministers Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) en Hirsch Ballin (Justitie).