Eeuwfeest van psychologie ingeluid

GRONINGEN, 26 SEPT. De viering van het 100-jarig bestaan van de psychologie als wetenschap is gisteren in Groningen ingeluid met de opening van de tentoonstelling "Een laboratorium van de ziel' in het Universiteitsmuseum. Hoogleraar psychologie Gerard Heymans (1857-1930) richtte in 1892 met 500 gulden van de universiteit een experimenteel laboratorium in zijn woning in. Dit jaartal geldt als het begin van de beoefening van de psychologie in Nederland.

De tentoonstelling geeft een beeld van het leven van Heymans en zijn experimenteel psychologisch onderzoek en toont verder de authentieke testinstrumenten en apparaten die in oorspronkelijke staat bewaard zijn gebleven. Er is tevens een reconstructie van zijn psychologische laboratorium te zien. Bezoekers kunnen bepaalde testen zelf uitvoeren op replica's: ze kunnen onder andere een karaktertypologie maken en telepathische begaafdheid en psychische remmingen testen. Heymans was een exact man, maar hield zich ook bezig met fenomenen als telepathie, déjà-vu-ervaringen, dromen en verschillen tussen mannen en vrouwen.

De tentoonstelling is tot en met 6 december in Groningen te zien en reist daarna door het land. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de psychologie is in Groningen een studium generale georganiseerd waarin zeven lezingen worden gehouden over de integratie van psychologische kennis in de samenleving. In Zwolle en Deventer is een expositie ingericht over de geschiedenis van de psychologische test "Op de proef gesteld' van de Stichting Historische Materialen Psychologie, die eerder in Amsterdam was te zien. Op 11 oktober wordt een Nationale Wetenschapsdag gehouden waarbij de vakgroepen psychologie van de universiteiten van Groningen, Nijmegen, Utrecht, AMsterdam, Leiden en Tilburg open dag houden. Verder wordt er op 17 oktobber in de Jaarbeurs in Utrecht een publieksdag gehouden over psychologische beïnvloeding van gedrag. Daarin is aandacht voor onder andere invloed van reclame, verkeerspsychologie, psychologische maatregelen tegen criminaliteit.