CNV-voorstel loonmatiging oogst bijval

DEN HAAG, 26 SEPT. Het voorstel van CNV-voorzitter A. Westerlaken om vijf jaar te volstaan met koopkrachtbehoud heeft veel positieve reacties gekregen.

Zowel werkgevers als vakbondsbestuurders willen hierover verder praten.

Westerlaken zei gisteren dat de middelen die vrijkomen doordat de werknemers vijf jaar slechts koopkrachtbehoud vragen, gestoken moeten worden in de verbetering van de kwaliteit van leven, milieu en arbeid. A. Rinnooy Kan, voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), spreekt van een “verrassend” initiatief van de voorzitter van de vakcentrale CNV. “Het is een voorstel dat je niet direct verwacht. Ik heb waardering voor het achterliggende sentiment, de overtuiging dat loonmatiging essentieel is.”

Rinnooy Kan wilde gisteravond niet nader op het voorstel ingaan. Hij zei dat hij er eerst eens met Westerlaken zelf over wil praten en het plan ook binnen het VNO wil bespreken.

Volgens FNV-voorzitter Stekelenburg is er ook binnen zijn vakbondscentrale aanhang voor de gedachte om genoegen te nemen met koopkrachtbehoud. Hij zegt “gepaste nieuwsgierigheid” te hebben naar een discussie over deze kwestie, maar wel veel problemen te zien. Zo noemt hij de vraag of er afspraken gemaakt kunnen worden met werkgevers over arbeidsplaatsen die er dankzij de beperking tot koopkrachtbehoud zouden kunnen komen.

Voorzitter J.C. Blankert van het Nederlandse Christelijke Werkgeversverbond (NCW) zegt over het voorstel van Westerlaken “constructief” te willen gaan praten, welke beren hij ook op de weg zal aantreffen. Hij vindt dat de CNV-voorzitter “enorm zijn nek uitsteekt”. Hij zegt het buitengewoon te waarderen dat Westerlaken een poging doet om uit een impasse te geraken. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) riep gisteren de werkgevers op Westerlakens voorstel serieus te nemen.

D. Terpstra, bestuurder en volgend jaar voorzitter van de Industriebond CNV, noemt Westerlakens voorstellen “moedig”. Hij wil er met zijn leden over praten. Maar hij zei gisteren wel dat de periode van vijf jaar “veel gevraagd” is.