China moet afspraken nakomen

DEN HAAG, 26 SEPT. Nederlandse bewindslieden hebben China deze week opnieuw gewezen op de noodzaak tot nakoming van de wederzijdse afspraken over intensievere handelscontacten. De afgelopen dagen maakten zij dat de Chinese vice-premier Zou Jiahuan duidelijk tijdens diens bezoek aan ons land. Eind dit jaar moet minister Andriessen (economische zaken) de Tweede Kamer laten weten of zijn missie naar China succes heeft gehad.

Andriessen bezocht Peking in april nadat het kabinet besloot geen onderzeeboten aan Taiwan te leveren. Peking moest dan wel een eerder gedane belofte waarmaken om de handel met Nederland te versterken.

Andriessens voornaamste doel was met een fors pakket orders terug te komen, wat op termijn tot een blijvende verdubbeling van de export (tot één miljard gulden per jaar) zou moeten leiden. Bij terugkomst had de bewindsman (en uiteraard de hem vergezellende bedrijven) voor 1,8 miljard aan afspraken en contracten in de tas. Een aantal van deze afspraken moet in de loop van dit jaar nog tot harde contracten leiden.

De Nederlandse goederenuitvoer naar China is over de eerste zes maanden van dit jaar is met eenderde toegenomen tot 278,3 miljoen gulden.