"Bush akkoord met stop kernproeven'

WASHINGTON, 26 SEPT. De Amerikaanse president, George Bush, zal waarschijnlijk zijn goedkeuring hechten aan een wetsvoorstel dat voorziet in een moratorium van negen maanden op alle kernproeven (tot 1 juli 1993) en een totale stopzetting ervan vanaf 1 oktober 1996, tenzij andere landen hun kernproeven voortzetten.

In de tussenliggende periode zouden de Verenigde Staten vijftien kernproeven mogen uitvoeren om de werking van de verschillende systemen te controleren. Dat zeggen bronnen in het Amerikaanse Congres en in de Amerikaanse regering. Het Congres koppelde het verbod aan een wetsvoorstel om door te gaan met de bouw van een supergeleider, een technologisch project in Texas dat de president per se wil doorzetten. Zou de president het ene voorstel met een veto treffen, dan verliest hij ook het andere. Aangenomen wordt dat de president later alsnog van een stopzetting van de kernproeven zal proberen af te komen. (Reuter)