Burger als slachtoffer van criminaliteit

De enige echte linkse liberaal van Nederland is, dunkt me, H.J.A. Hofland. Toch roept zijn column "De minister en de fietsendief' (NRC Handelsblad, 16 september) waarin de sussende woorden "Het zal waarachtig wel gaan' als leidraad fungeren, een vraagteken op.

Is het niet zo dat juist in linkse intellectuele kringen - socialisten, sociaal-democraten, linkse liberalen - en juist ook bij criminologen (universiteiten van Rotterdam, Amsterdam, Groningen) de gedachte leefde dat het met de criminaliteit in Nederland allemaal wel meeviel. Immers, zo stelde men, Nederland was dichtbevolkt, immigratie, relatief veel steden . . . Het blikken-vol-agenten-opentrekken, riep hun afkeer op.

Twee jaar geleden kreeg ik naar aanleiding van een radiointerview met professor Jonkman uit Groningen het idee dat men in linkse partijen het gevoel had dat "de boef' - om dat woord, dat door "de commissaris' uit Rotterdam destijds zo pregnant gehanteerd werd - in de ogen van de brave burger uit hùn kringen kwam.

Daarbij gevoegd de afkeer van hèt uniform, dè pet als symbolen van een politiestaat en er ontstond een mild vergoelijkend, ja tolerant syndroom. De witte-boordencriminaliteit moest meer in de aandacht; niet de kleine boef, maar de grote jongens uit het bedrijfsleven.

Bomhoff stelde in zijn artikel in NRC Handelsblad van 15 september dat politici nauwelijks lijken te beseffen hoezeer het onderwerp criminaliteit en veiligheid leeft en dat de meningen over criminaliteit zakelijker zijn geworden, vooral onder aanhangers van linkse partijen. Twintig jaar geleden, aldus Bomhoff, vond driekwart van de ondervraagden nog dat men misdadigers moest proberen te veranderen in plaats van hen te straffen. Vorig jaar was voor het eerst minder dan de helft van de ondervraagden het daarmee eens.

Die twintig jaar, op zichzelf goed bedoelde, lankmoedigheid heeft een humuslaag gevormd van verkeerde humaniteit.

De burger werd slachtoffer, de burger die niet alleen CDA, VVD of op een van de kleine rechtse partijen stemde, maar juist ook PvdA.

    • A.C.J.A. van den Horst