Werknemersbelang van 13 procent in Eindhoven Catering

Werknemers van Eindhoven Catering Services (ECS) worden voor 13 procent eigenaar van hun bedrijf.

Eind deze maand wordt daarvoor de Stichting Werknemersparticipatie van Eindhoven Catering Services opgericht. Deze krijgt 13 procent van de aandelen in handen van de nu volledig eigenaar van ECS zijnde Frank Schreuder Holding. Werknemers die op 1 januari 1992 ten minste drie jaar in dienst waren van ECS worden begunstigden van de nieuwe stichting. Het gaat om 230 mensen. ECS heeft 600 mensen in dienst en is ontstaan uit de voormalige Dienst Bedrijfsrestauratie van de Nederlandse Philips Bedrijven.

Vorig jaar werd het bedrijf verzelfstandigd door een "management buy-out' door algemeen directeur Schreuder. ECS verzorgt dagelijks 30.000 mensen in 130 bedrijven. Voor 1992 verwacht ECS een omzet van 55 miljoen gulden.