Vertalen no. 67

SXN WSPSTLAFPUJV LSV XXN VOVEER ONMXUSIJSNMEUX FOIS IJEN OKWSROAV HOUISN ERA ZS BEN XSN CTN IS BSUVERTNW IJDNV LEISN:

AVDDU DH OKROAATNW NEEU ''VERTALEN'', NUF PENISRAMREI KERSTAAVUEEV 1 TN ELAVSUIEL.

Stuur uw oplossing naar Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 in Amsterdam.

U heeft mij vijfeneenhalf dozijn vragen gesteld, waarop mijn antwoord steeds was: "Zesenzestig!'

Veel jaartallen, veel rekensommen, veel leeftijden (Claus en Thatcher), en ook:

Hoe oud ben jij en hoe oud is je opa?

Hoeveel mei is 5 juli, Herr Kästner?

Wat is het getal van het beestje?

Hoe rust je na 69 het beste uit?

Hoeveel boeken heeft de Protestantse Bijbel?

Hoeveel kamerleden kunnen beter kranten gaan bezorgen?

Hoeveel katten had J.J.A. Gouverneur als het er tien meer waren?

Hoe oud was Casanova toen hij aan zijn memoires begon?

Wat is de som van de eerste elf getallen?

De laatste drie vragen werden gesteld door A. Altink uit Malden, die van mij drie keer het antwoord "66!' krijgt plus de prijs ter waarde van 200 franse franken.

P.S. Velen hebben gesmeekt om de schrompeluitdrukking Absongikheid verklaard te krijgen. Een tijdlijke arbeidsongeschiktheid verhindert mij het antwoord te geven.