Veronica geeft Out geen afkoop van 5 miljoen

HILVERSUM, 25 SEPT. Veronica is niet van plan Rob Out, die dinsdag opstapte als media-directeur, een vergoeding van vijf miljoen gulden te betalen.

Out beroept zich op een contract, gesloten in 1983 en ondertekend door de toenmalige voorzitter mr. W.J.M. Bordewijk en penningmeester G. van Essen, waarin hem een afvloeiingsregeling van vijf jaarsalarissen wordt toegezegd.

De huidige voorzitter van Veronica, drs. J.P. van der Reijden, zei gisteren bij de presentatie van het winterprogramma het contract pas “zeer recent te hebben gezien”. “Dat contract is gesloten tussen een paar heren en nooit aan het bestuur voorgelegd. Het lijkt me beter de rechter erover te laten oordelen,” aldus de voorzitter. Volgens het contract moet de afvloeiingsregeling worden betaald uit het kapitaal van Veronica Blad bv., waarvan president-directeur P. de Jager per 1 januari op verzoek van de huidige leiding zal vertrekken. De Jager maakt ook aanspraak op een afkoopsom.

Het vertrek van Out en zijn medestanders betekent dat de machtsstrijd definitief in het voordeel van de nieuwe generatie is beslecht. Dit ondanks de “gehuurde pagina's” in de Telegraaf, waar de omroepleiding zich gisteren over beklaagde. Die krant schreef een dag voor de bijeenkomst van de Verenigingsraad op 4 september over een “bestuurlijke chaos” bij Veronica en plaatste een oproep van Out om tegen de huidige leiding in verzet te komen. Vandaag dreigt de oude garde in dezelfde krant “de beerput te openen” over de betrokkenheid van Veronica bij de oprichting van de commerciële omroep RTL-Veronique in 1990.

Out beschudigt Van der Reijden ervan te proberen een bedrag van 2,7 miljoen “via een stichting weg te sluizen” uit Tornado Promotions bv., een bedrijf dat werd gebruikt bij de oprichting van RTL-Veronique. Het bedrag betreft een vergoeding voor het bedenken van de formule van RTL-Veronique en zou verdeeld worden tussen Out, Harding, De Jager, Bordewijk en penningmeester Van Essen. Een woordvoerder van Veronica bevestigde vandaag dat de omroep dit bedrag “geheel legaal” tracht terug te vorderen via een stichting.

Directeur televisie J. Daalmeijer verzekerde gisteren dat Veronica in de toekomst "jong, snel en wild' zal blijven. Hij ontkent dat het nieuwe Veronica op de oude AVRO gaat lijken, maar wel zal Veronica “een beetje TROS” worden. Veronica en TROS moeten in de nieuwe zenderindeling samen met de EO het tweede net gaan vullen. De samenwerking met de EO wordt door Daalmeijer “uiterst moeizaam” genoemd. Een dagelijkse quiz blijkt niet mogelijk, omdat de EO eisen stelt wat betreft de bijbelse oriëntatie van de presentator.

Van der Reijden verzekert ook dat Veronica zal blijven streven naar een commerciële omroep. “Commercie verdwijnt nooit uit de geest van hen die naar vrijheid streven,” meent de voorzitter, die het niet eens is met de financiering van het publieke bestel.

Minister d'Ancona (WVC) heeft vastgelegd dat de vermogens van de omroepverenigingen niet langer mogen groeien. Van der Reijden meent dat dit verbod “het wegsluizen van geld en fraude in de hand werkt.”