Twee procent inwoners Rotterdam "aan' cocaïne

ROTTERDAM, 25 SEPT. Twee procent van de Rotterdamse bevolking - 12.000 Rotterdammers - heeft tenminste 25 maal cocaïne gebruikt. Dat schat hetonderzoeksbureau Intraval, die in opdracht van de gemeente Rotterdam het cocaïne-gebruik heeft onderzocht.

Uit het onderzoek onder 110 cocaïne-gebruikers, die weer informatie hebben gegeven over 1.051 andere gebruikers, concludeert het bureau bij de “kaviaar onder de drugs” dat het niet per definitie om problematisch gebruik gaat.

De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 29 jaar; 20 jaar is de gemiddelde leeftijd van het eerste gebruik. Driekwart van de gebruikers bestaat uit mannen. Een derde van de gebruikers heeft hoger onderwijs genoten, een vijfde onderwijs op LBO-niveau. De groep is wat betreft sociale status en beroep zeer gevarieerd. Slechts twee procent heeft geen ervaring met andere drugs. Ruim een derde gebruikt wel eens XTC, 87 procent heeft cannabis als eerste drug gebruikt. De helft van de respondenten snuift cocaïne, vijftien procent injecteert, de overige groep rookt het via technieken als "chinezen' of "basen'. Een kwart gebruikt meerdere technieken.

Intraval onderscheidt verschillende typen cocane-gebruikers. Aan de ene kant van de schaal staat het "Bourgondische type', voor wie de drug een kleine rol speelt in het sociale leven. Het andere uiterste is het "polydrugs type', voor wie cocaïne maar een drug uit velen is, die wordt gekocht wanneer er voldoende geld is.