Dit is een artikel uit het NRC-archief

Onderwijs

Tientallen mensen met poliovirus besmet

ROTTERDAM, 25 SEPT. Enkele tientallen mensen uit de omgeving van de 14-jarige poliopatiënt uit Streefkerk zijn met het poliovirus genfecteerd. Geen van deze mensen heeft de voor polio karakteristieke verlammingsverschijnselen. Dit heeft de geneeskundig-hoofdinspecteur G. Siemons gisteren bekendgemaakt.

Hij verwacht dat de komende tijd bij nog meer mensen de besmetting met poliovirus zal worden vastgesteld.

De kans dat mensen die met het virus zijn genfecteerd ook daadwerkelijk ziek worden, en dus polio krijgen, is ongeveer eén op duizend, zei Siemons tijdens een persconferentie van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en van de centrale Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD).

Volgens Siemons zijn niet alle genfecteerden orthodoxe protestanten. “Maar het is wel duidelijk dat het virus vooral in deze hoek actief is.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven is bezig met het onderzoek naar de besmetting. Om de verspreiding van het virus in het risicogebied (Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en het westen van Gelderland) vast te stellen, wordt behalve speeksel en uitwerpselen van personen in de omgeving van de geïnfecteerden ook het rioolwater onderzocht.

De geneeskundig hoofdinspecteur zei dat alle betrokkenen volledig verrast waren door de grote toeloop van mensen die een vaccinatie wilden hebben. Hij ontkende dat de overheid de reactie zelf heeft uitgelokt.

De rijen belangstellenden voor de GGD-gebouwen in de risicogebieden hebben ertoe geleid dat soms onvoldoende vaccin aanwezig was. Volgens de voorzitter van de vereniging van GGD-directeuren, P. van Arkel, is het tekort (de regio's Dordrecht en Den Haag raakten donderdag door hun voorraad vaccin heen) veroorzaakt doordat ook mensen die niet tot de directe risicogroep behoren, zijn ingeënt. Hoewel inmiddels een nieuwe voorraad vaccin is aangevoerd, hebben WVC en de centrale GGD besloten de prioriteiten te verleggen.

Vandaag zouden twee groepen in aanmerking komen: mensen onder 18 jaar die om wat voor redenen dan ook niet of onvoldoende zijn gevaccineerd en mensen van 18 tot 62 jaar die tot dusver om principiële redenen inenting hebben geweigerd. Het aanvankelijke advies was om ongevaccineerde kinderen tot 13 jaar op te roepen.

Pag 3: Meer groepen volgende week aan de beurt

De GGD's hadden een voorkeur om de groep uit te breiden naar 18 jaar, onder andere omdat dan vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in het risicogebied er onder vallen. De 14-jarige patiënt uit Streefkerk bezocht een middelbare school in Rotterdam-Zuid.

In het weekeinde ligt de vaccinatie grotendeels stil. Volgende week wordt de doelgroep uitgebreid tot alle mensen onder de 40 jaar die onvoldoende zijn geënt. Dat is een zeer bescheiden uitbreiding. Er blijft echter een grote groep ongevaccineerden over. Deze mensen zijn ouder dan 40, jonger dan 62, zijn geen principieel weigeraar maar zijn niet gevaccineerd omdat ze geboren werden voordat het Rijksvaccinatieprogramma begon. Ruim 80 procent van hen is beschermd door eerder contact met het virus. Volgende week woensdag wordt bekend gemaakt wanneer deze mensen bij de GGD aan de beurt zijn. Mensen boven de 62 zijn weliswaar ook meestal niet gevaccineerd, maar ze zijn vrijwel voor 100 procent beschermd omdat ze ooit een infectie met het circulerende type 3 poliovirus hebben doorgemaakt.

Het rijksvaccinatieprogramma begon in 1956. De kinderen die in 1956 zijn geboren werden als eerste gevaccineerd. In de jaren daarna werd steeds de nieuwe jaarklasse gevaccineerd. Er werd in die beginjaren ook "teruggewerkt' totdat vrijwel iedereen die na 1945 is geboren een vaccinatie-oproep had gekregen. Aanvankelijk liet ongeveer 90 procent van de ouders hun kinderen inenten. In de loop van de jaren is dat gestegen tot 95 procent van iedere jaarklasse. Van de 5 procent niet gevaccineerden is ongeveer de helft principieel weigeraar. De andere helft behoort tot de sociaal zwakkeren en tot mensen die de oproep niet kunnen lezen. Een klein aantal vergeet de oproep, raakt hem kwijt, of heeft hem nooit ontvangen.

Buiten het risicogebied staat de vaccinatie voorlopig op een laag pitje om alle beschikbare vaccin zo effectief mogelijk in te zetten. Kinderen die hun laatste DKTP-prikken nog niet hebben gehad, zijn volgens de inspectie voldoende beschermd en kunnen wachten tot ze een vervolgoproep krijgen. Mensen die langer dan 15 jaar geleden hun laatste polioprik kregen hoeven geen haast te maken met een nieuwe prik. Volgens de virologen die veel ervaring hebben met het Nederlandse vaccin heeft er nog nooit iemand polio gekregen die afdoende was gevaccineerd, hoe lang geleden de prikken ook werden gegeven.