Samaranch

Het Zwitserse sociaaldemocratische parlementslid Jean Ziegler heeft de regering in Bern gevraagd een onderzoek in te stellen naar eventuele corrupte praktijken van IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch.

Hij verwijst daarbij naar de onthullingen, die voorkomen in het boek “In de ban van de ringen” van de twee Britse journalisten Andrew Jennings en Vyv Simson. De top van de internationale Olympische beweging wordt daarin afgeschilderd als een vriendenclubje, dat er mafioso-achtige praktijken op na houdt. Volgens Ziegler heeft Zwitserland de morele plicht te onderzoeken of de beschuldigingen ergens op slaan. Zowel de centrale regering als het kanton Waadt, waar het hoofdkantoor van het IOC staat, hebben immers het Comité en zijn functionarissen talrijke privileges verstrekt. Samaranch heeft tot dusverre geweigerd stelling te nemen. Wel diende hij op 26 mei j.l. in Lausanne een aanklacht wegens smaad in.