Ratificatie "Maastricht' na Europese Top in Kamer

DEN HAAG, 25 SEPT. De Tweede Kamer zal na de speciale Europese Top van 16 oktober spreken over de ratificatie van het verdrag van Maastricht. Een poging van de regering om de ratificatie reeds voor de topontmoeting plaats te laten hebben, werd gisteren verijdeld door de fracties van de VVD, Groen Links en het GPV, met steun van het CDA.

VVD-Kamerlid F. Weisglas toonde zich ingenomen met het procedurebesluit van het parlement. Het is volgens hem “onzinnig” het verdrag nog voor de Top in Groot-Brittannië te ratificeren. Dit zou “het ratificatieproces” onder druk zetten” en het Kamerdebat “minder relevant” maken omdat op de topontmoeting van elf regeringsleiders en de Franse president juist over “de toekomst van Maastricht” wordt gesproken. De bezwaren van de oppositie kregen bijval van het CDA-Kamerlid Van Iersel. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk eind oktober over het verdrag van Maastricht spreken.

Weisglas noemt het “niet onlogisch” als Nederland met de ratificatie zou wachten tot er een oplossing is gevonden voor "het Deense nee', dat het in werking treden van het verdrag blokkeert. Hij steunt hiermee de opvatting van de Britse regering. “In de huidige situatie gaat het verdrag niet door”, aldus Weisglas. VVD-Europarlementariër G. de Vries toonde zich vanochtend onaangenaam verrast over de houding van Weisglas die volgens hem in strijd is met eerder gemaakte afspraken in de VVD.

Tijdens het Kamerdebat vroegen de VVD, Groen Links en het GPV gisteren om een positieve reactie van de Nederlandse regering op het Deense verzoek om enkele“belangrijke toevoegingen” aan het verdrag te hechten. Premier Lubbers wees dit af omdat hij “Maastricht niet wil openbreken”. Hij kreeg daarbij steun van een Kamermeerderheid.

Weisglas zegt dat zijn fractie nu “loyaal” zal meewerken aan de ratificatie. De VVD heeft nog geen definitief standpunt ingenomen en koestert “gemengde gevoelens” over het verdrag. De VVD heeft wel kritiek op de campagne van de regering over het verdrag van Maastricht van medio oktober tot half november. De campagne en het ratificatiedebat vallen nu gedeeltelijk samen. De VVD vindt dat het goedkeuringsdebat pas moet plaatshebben als de voorlichtingscampagne is afgesloten.