Provinice stopt snelle bouw van Larmag-toren

AMSTERDAM, 25 SEPT. Gedeputeerde Staten van Noord Holland keren zich tegen de versnelde procedure voor de bouw van de Larmagtoren bij het station Sloterdijk.

Volgens de provincie is het maken van een nieuw bestemmingsplan de enige correcte procedure die gevolgd kan worden. Hiermee loopt de voorgenomen bouw van de toren, die met 210 meter het hoogste gebouw in Nederland zou moeten worden, enkele jaren vertraging op.

Daarmee wordt het twijfelachtig of de bouw van de wolkenkrabber wordt doorgezet. De Zweedse zakenman Lars Magnusson die het Larmag-project financiert, had de toren binnen enkele jaren willen bouwen. Magnusson dreigde naar een andere lokatie uit te wijken indien de bouw vertraging op zou lopen. De Larmag Investment groep onthield zich vanochtend van commentaar op het provinciale besluit.

Tegen de toren was bezwaar gerezen bij een groot aantal Amsterdamse organisaties die zich inzetten voor het behoud van het historische stadscentrum. Zij voerden ondermeer aan dat de toren het stadsbeeld op veel plaatsen in de binnenstad zou bepalen. Ook werd bezwaar aangetekend tegen de versnelde procedure die de gemeente wilde doorlopen.

Nu alsnog de bestemmingsplan-procedure doorlopen moet worden, zal een aantal van de groepen die tegen de bouw van de toren hebben geprotesteerd de zaak in iedere geval tot aan de Raad van State uitvechten. “Wij hebben het besluit van de provincie met veel genoegen vernomen”, aldus G. Brinkgreve, secretaris van de Vrienden van de Amsterdamse binnenstad. “Reken maar dat we doorgaan tot de hoogste instantie.”

Gedeputeerde Staten fluit het Amsterdamse bestuurscollege vooral terug op basis van procedurele argumenten. Zo vinden de provinciale bestuurders dat het bouwplan voor de Larmag-toren moeilijk te beoordelen valt, omdat de Amsterdamse gemeenteraad net bezig is met het opstellen van een nieuw stedebouwkundig programma van eisen. Het is de provincie voorts niet duidelijk waarom de gemeente zo'n haast heeft met de plannen dat de gebruikelijke procedures niet worden gevolgd. Een dringende behoefte aan nieuwe kantoren is er niet direct.