PGGM spekt kassen door onrust op valutamarkt

ZEIST, 25 SEPT. De onrust op de valutamarkt en de daling van rente heeft pensioenfonds PGGM ongeveer een half miljard gulden opgeleverd. “De aandelenkoersen zijn gestegen sinds de Duitse rente verlaagd is. Verder trokken de dollar en de yen aan en hadden we onze Britse obligaties tijdig van de hand gedaan”, vertelt drs. Chr. Brandsma, adjunct-directeur Beleggingen Geld- en Kapitaalmarkt bij PGGM.

Het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijk en Maatschappelijke Belangen, is op het ABP na het grootste pensioenfonds van Nederland met 40 miljard gulden aan beleggingen over de gehele wereld.

De pensioenpremie (nu 7,2 procent) die de 950.000 deelnemende (oud-)werknemers moeten betalen is deels afhankelijk van het succes van de beleggings- en onroerend-goedafdeling waar in totaal zo'n 65 mensen werken. PGGM belegt 20 procent van het vermogen in aandelen en 20 procent in onroerend goed. De rest van het kapitaal is belegd in vastrentende waarden (onder meer obligaties en staatsleningen). Eind 1994 moet het percentage aandelen 30 bedragen.

PGGM profiteert van de aandelenstijging, maar zegt aan de andere kant weinig last te hebben van de chaos op de valutamarkt. Dat komt omdat het pensioenfonds tweederde van het kapitaal in Nederland heeft belegd. PGGM heeft immers ook verplichtingen in Nederlandse guldens. Het pensioenfonds dekt valutarisico's niet af. “Het is niet mogelijk de risico's van miljarden dollars af te dekken”, zegt Brandsma.

Dertig procent van de aandelenportefeuille, die ruim 8 miljard gulden groot is, wordt passief belegd. Dat wil zeggen dat de portefeuille is samengesteld zoals de wereldindex. Deze index wordt voor gevormd door aandelen in de VS (40 procent), Europa (30 procent) en het Verre Oosten (30 procent).

Met de andere beleggingen moet de staf van Brandsma zich wel bezig houden., hoewel hij zich niet bemoeit met individuele fondsen. “Dat laten we over aan ingehuurde investment managers in de geselecteerde landen,” aldus Brandsma.

In de portefeuille van PGGM ligt het accent op Europa. Nederland alleen is al goed voor 15 procent. Andere Europese landen waar PGGM aandelen heeft zijn Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje. “De aandelen in Engeland doen het uitstekend sinds het pond uit het EMS is gestapt. Onze Britse obligaties hebben we onlangs verkocht omdat het verschil in rente met Nederlandse obligaties niet opwoog tegen het risico dat we liepen.”