Obam meldt vermogensgroei

Het vermogen (voor winstverdeling) van de beleggingsmaatschappij Obam is in het op 30 juni geëindigde boekjaar gegroeid van 519,5 miljoen naar 561,5 miljoen gulden.

Bij een stijging van het aantal uitstaande aandelen met 5,5 procent ging de intrinsieke waarde per aandeel van 239,45 naar 245,31 gulden. Obam verwacht dat de intrinsieke waarde van de aandelen in het lopende jaar verder zal stijgen.