Minister trekt ontwerp in voor accountantswet

DEN HAAG, 25 SEPT. Minister Andriessen heeft zijn ontwerp voor een nieuwe accountantswet ingetrokken.

De minister van economische zaken is daarmee gezwicht voor de Kamerbrede steun die bestaat voor een initiatiefwetsontwerp van het Kamerlid Achtienribbe-Buijs (PvdA) voor wijziging van de Wet op de Registeraccountant en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de wetsontwerpen in de Tweede Kamer. Andriessen had zijn eigen wetsontwerp aangegrepen om te komen tot een ordening (“stroomlijning”) van het het verschil tussen accountant-administratieconsulenten (AA's) die werken voor kleine bedrijven en de hoogopgeleide Registeraccountants (RA's). De belangenorganisaties NOOvA (AA's) en NivRa (RA's) waren hier mordicus tegen. Belangrijkste argument van deze belangenorganisaties is dat door de creatie van én beroepsgroep accountants er onduidelijkheid voor de cliënt ontstaat. “Beide groepen willen hun eigen winkel behouden”, aldus een woordvoerder van Economische Zaken.

Tijdens het Kamerdebat bleek wel begrip te bestaan voor Andriessens wens tot "stroomlijning'. Achtienribbe-Buijs - die het voortouw bij het initiatief-wetsontwerp heeft overgenomen van het ex-Kamerlid Schartman (CDA) die de Kamer heeft verlaten omdat hij tot burgemeester van Nootdorp is benoemd - ziet haar wetsvoorstel als “een brug naar verder stroomlijning van het accountanstberoep”. Volgens haar zijn de beroepsgroepen ervan doordrongen dat de komende zes jaar “niet in ledigheid moet worden doorgebracht”. Bovendien zullen de verschillen tussen RA's en AA's door het aanpassen van de opleiding geleidelijk verdwijnen.

In het voorstel van Achtienribbe-Buijs - waar dinsdag over wordt gestemd - blijft het verschil tussen RA's en AA's bestaan; de laatste groep krijgt beperkte controle mogelijheden voor het midden- en kleinbedrijf. Afhankelijk van hun ervaring moeten alle AA's worden bijgeschoold voordat ze de jaarrekening van grotere bedrijven mogen controleren.

Een aanpassing van de accountantswetgeving had al veel eerder tot stand moeten komen op basis van een EG-richtlijn, maar de betrokken partijen konden het niet eens worden. Minister Andriessen gaf gisteren een sneer naar de belangengroepen van accountants “een ingewikkelde materie wordt ingewikkelder gemaakt door de betrokkenen”.