MacSharry dringt aan op naleving van exportverbod

DEN HAAG, 25 SEPT. EG-landbouwcommissaris MacSharry heeft er gisteren bij de Nederlandse regering op aangedrongen scherp toe te zien op naleving van het exportverbod voor levende varkens dat sinds maandag van kracht is.

Staatssecretaris Gabor (landbouw) maakte dat gisteren bekend tijdens overleg met de Tweede Kamer. Aanleiding voor verscherpt toezicht is het gerucht dat varkens naar België zijn gesmokkeld en vandaar als Belgische varkens zijn geëxporteerd.

Het ministerie van landbouw, visserij en natuurbeheer onderstreept dat er geen bewijzen zijn dat varkens illegaal over de grens zijn gegaan, maar dat het om “sterke geruchten” gaat. “Het lijkt dat er gesmokkeld is en dat is reden genoeg voor een scherpe controle”, aldus een woordvoerder van het departement. Eerder deze week waarschuwde voorzitter R. Tazelaar van het Produktschap Vee en Vlees voor illegale varkenshandel.

Enkele gevallen van blaasjesziekte die in Italië bij Nederlandse varkens zijn vastgesteld en een geval van blaasjesziekte deze zomer op een bedrijf in Ede waren aanleiding voor minister Bukman een exportverbod in te stelen. In een deel van Gelderland en Utrecht, waar een bron van de ziekte wordt vermoed maar nog niet is gevonden, is sinds 8 september een vervoersverbod van varkens en alle soorten mest van kracht. Uit dat gebied mag sinds woensdag ook geen varkensvlees meer worden uitgevoerd. Varkensvlees bestemd voor de export uit de rest van het land moet sindsdien aan strengere voorwaarden voldoen, zo besliste het permanent veterinair comité van de EG woensdag. Het exportverbod geldt ten minste tot 15 oktober.

Begin volgende week helpt het ministerie varkenshouders die in de problemen zijn gekomen door met name het vervoersverbod van varkens. Veel stallen puilen uit waardoor varkens elkaar aanvreten. Mede uit financiële overwegingen wordt niet gedacht aan een opkoopregeling, maar aan ontheffingen voor vervoer van varkens in het gebied. Om meer ruimte in de bedrijven te creëren zouden biggen uit vermeerderingsbedrijven naar mesterijen kunnen worden vervoerd en varkens uit mesterijen naar slachterijen.