Maastricht

Iets meer dan de helft van de Fransen heeft voor "Maastricht' gestemd, de andere helft tegen. Geen resultaat om fluitend met "Maastricht' onder de arm verder te gaan bouwen aan Europa.

Met enige verbazing zien we dan ook de Franse president Mitterrand euforisch ronddansen. Volgens hem is de uitslag er een teken van dat "de intellectuele moed van het Franse volk de overhand heeft gekregen'. Volgens mij getuigt het juist van weinig intellectuele moed van zijn kant om een deel van de Franse kiezers over te halen om ja te stemmen door pop- en sportsterren op te laten draven en te dreigen met allerlei apocalyptische rampen die Frankrijk zullen treffen wanneer het nee zou worden.

Het Franse volk zou volgens Mitterrand Europa hebben gered. Bovendien is Europa, volgens hem, "vanaf nu' in staat zich te meten met de grootste machten ter aarde. Dit is typisch de grootspraak van een representant van de politieke elite die het in Europa denkt voor het zeggen te hebben. Mitterrand vergeet domweg dat er nog elf andere landen deel uitmaken van de EG. Ofschoon we allang van Mitterrand wisten dat wanneer hij Europa zegt hij Frankrijk bedoelt, steekt dit toch, vooral bij de kleine EG-landen.

En één zo'n klein land is Denemarken dat nog altijd nee heeft gezegd. Terecht zegt de minister van buitenlandse zaken van Denemarken, Elleman Jensen, dat het natuurlijk opwindend is om te zien wat de Fransen stemmen, maar de zaak is feitelijk al beslist door het Deense nee. En zo is het. Alle landen moeten ja zeggen tegen Maastricht, niet alleen Frankrijk. Dat is de spelregel. Wie daaroverheen walst - en dit dreigt te gebeuren - is ondemocratisch bezig.

In tegenstelling tot Mitterrands euforie zou ik willen opmerken dat deze uitslag weer eens heeft aangetoond dat de zogenaamde "Europese burgers' bepaald niet massaal achter Maastricht staan. Opiniepeilingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geven zelfs een meerderheid te zien voor de het nee.

Het best denkbare voor de EG is dan ook dat het Europese beraad in oktober zal besluiten het Verdrag van Maastricht in de prullemand te deponeren en de inspanningen te richten op het uitvoeren van de huidige EEG-verdragen. Er is nog genoeg werk aan de winkel om de Gemeenschap goed te laten functioneren. Zo is de interne markt nog niet af, de gigantische fraude nog niet bedwongen, zo worden Europese wetten en Hofuitspraken gebrekkig nageleefd, het Europese landbouwbeleid werkt niet goed, enzovoorts.

    • Drs. J. Pleijsier