Gement; Milieugroepen willen geen cement in de Gement

De rust in de Gement, een uniek natuurgebied onder de rook van Den Bosch, zal binnenkort verstoord worden door de aanleg van een 2,5 kilometer lange weg. Tenminste, als het aan de gemeenten Den Bosch en Vught ligt. Actievoerders verzetten zich fel tegen het plan.

DEN BOSCH, 25 SEPT. Op de achtergrond staan de machtige contouren van de Bossche St. Janskathedraal. Bossen omzomen in de verte het natuurgebied de Gement. Daartussen liggen uitgestrekte weiden en moerassen. In de winter zitten er honderden kleine zwanen en kol- en rietganzen en de grutto beweegt zich in het voorjaar sierlijk door de lucht, die hier zo eindeloos is.

Aan de rand van dit gebied, op de plaats waar vogels niet worden gestoord door landbouwactiviteiten en die de ecologische verbinding is met een ander natuurgebied, het Bossche Broek, willen de gemeenten Vught en Den Bosch een weg aanleggen - compleet met een viaduct dat het silhouet voor altijd zal aantasten.

Daartegen is fel verzet gerezen van de kant van milieugroepen, die samenwerken in het actiecomité "Geen cement in de Gement'. Woordvoerder mr. P. Baudoin van het comité: “Zo'n weg zal onherstelbare schade aanrichten, al is hij aan de rand gepland.” Den Bosch zegt de weg, die zal lopen van restaurant De Witte in Vught tot het Willem Alexanderziekenhuis en die 2,5 kilometer lang zal worden, nodig te hebben voor de ontlasting van het Heetmanplein. Dat is de naam van het ingenieuze verkeersknooppunt, waar vandaan men na wonderlijke zwenkingen alle denkbare richtingen inkan en dat verkeerstechnisch ooit internationale belangstelling trok. Hoofd R. van Rosmalen van het bureau openbare ruimte en verkeer van Den Bosch: “We erkennen dat het een forse ingreep is, maar het is de enige mogelijkheid. Het verkeer in Den Bosch komt anders compleet vast te zitten.”

Zo dicht bij de gemeenten Vught en Den Bosch is de Gement, die de overgang vormt tussen het rivierkleigebied van de Maas en de Brabantse dekzandgronden, altijd al een plek geweest waar men graag iets mee wilde doen. Even raakte de Gement uit beeld, omdat Den Bosch in het uitbreidingsplan Maaspoort op dat moment nog voldoende armslag had. Tot verbazing van de insprekers, zegt Baudoin, kwam onlangs de mogelijkheid van woningbouw toch weer door een achterdeurtje op de proppen.

De Gement is een verzamelnaam voor een aantal aaneengeschakelde natuurgebieden, die zich uitstrekken tussen het riviertje de Dommel tot het nationaal park van de Loonse en Drunense duinen. In totaal is de Gement 43 vierkante kilometer groot. Het stuk weg, aldus Van Rosmalen, zal daarvan slechts 25 hectare beslaan.

Aanleg van een weg er doorheen, zeggen de milieugroepen, is strijdig met alles wat men kan bedenken. In het bestaande provinciale streekplan is het gebied aangemerkt als weidevogelgebied. In het nieuwe streekplan van de provincie is de Gement opgenomen als natuurkerngebied als onderdeel van de groene hoofdstructuur. Ook in het nationale natuurbeleidsplan wordt de Gement beschouwd als een gebied dat bescherming verdient. Het Rijksinstituut voor natuurbeheer nam de Gement op in de lijst van internationaal belangrijke wetlands, die in de internationale conventie over de wetlands is opgenomen. Een wetland is een gebied waarin water, veengebieden en kwellen een vitale rol spelen. Staatssecretaris drs. J.D. Gabor van onder meer natuurbeheer antwoordde op vragen in de Tweede Kamer dat wegenaanleg en bebouwing van de Gement “niet in overeenstemming lijkt met de richtlijnen, zoals onder meer de EG-vogelrichtlijn”.

Over de aanleg van de weg is intussen een milieu-effectrapportage geschreven, die volgens de milieugroepen rammelt van de onjuistheden en de onvolkomendheden, maar die de weg door de Gement als meest gunstige oplossing beoordeelt. De provinciale planologische commissie buigt zich nu over de zaak. Eind dit jaar of begin volgend jaar zal de wijziging van het bestemmingsplan worden behandeld door de gemeenteraden van Den Bosch en Vught. In 1996 hoopt men met de bouw van de weg, die naar schatting 80 miljoen gulden gaat kosten, te beginnen.

    • Max Paumen