Geheimschrift

KUST JAN ZIJ WASSING HAAR STAAN ?

NUUR DE ENE OPLOT NIER TALISMAT !

Als je kunt zien wat hier staat, stuur dan je oplossing naar Talisman, Kinderpagina, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 in Amsterdam