Foto: "Etnische schoonmaak' is de cynische ...

Foto: "Etnische schoonmaak' is de cynische benaming van wat neerkomt op een gewelddadige verdrijving van mensen wegens hun etnische afkomst of hun geloof.

Sinds het begin van de oorlog in Joegoslavië zijn honderdduizenden Kroaten, moslims en Serviërs in het kader van die "etnische schoonmaak' door soldaten van de tegenpartij verdreven, doorgaans met achterlating van hun bezittingen. Velen van hen zijn er soms na weken nog niet in geslaagd "veilig' gebied te bereiken. De hier in Noord-Bosnië gefotografeerde moslims, die door de Serviërs zijn verdreven, moeten nog tot de gelukkigsten worden gerekend: zij zijn erin geslaagd het oorlogsgebied te verlaten en een school in het noorden van Bosnië een dak boven hun hoofd te vinden. Maar duizenden weerloze vluchtelingen - hoevéél duizenden is onbekend - hebben in Bosnië hun toevlucht moeten zoeken in grotten in valleien of in de dichte bossen, of zijn nog op zoek naar een onderdak. (Foto's Transworld/ John Reardon)