Dr. N. van Veen (45) wordt secretaris van de ...

Dr. N. van Veen (45) wordt secretaris van de Sociale Verzekeringsraad.

Van Veen studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1976 met een proefschrift over “Overheidsingrijpen in collectieve arbeidsovereenkomsten”. Hij is nu directeur van de Loontechnische Dienst en plaatsvervangend directeur-generaal algemene beleidszaken bij het ministerie van sociale zaken.