Dr. Athalya Brenner (49), een Israelische ...

Dr. Athalya Brenner (49), een Israelische theologe, is benoemd tot "wisselhoogleraar' aan de faculteit der godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Prof. Brenner, die een half jaar de Belle van Zuylen-leerstoel heeft gekregen, zal onderwijs geven op het gebied van vrouwenstudies en het Oude Testament. Bij haar oratie op 4 februari 1993, wordt een studiedag georganiseerd over feministische bijbelinterpretatie.