Delors en Waigel suggereren: Europese unie van vijf landen mogelijk

BRUSSEL, 25 SEPT. De vorming van een "mini-Europese unie' rondom Frankrijk en Duitsland is niet uit te sluiten, nu “sommige landen” proberen uitvoering van het Verdrag van Maastricht te vertragen.

Dit verwachtte gisteravond de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, tijdens een forumbijeenkomst met Europese zakenlieden in Brussel. De Duitse minister van financiën, Theo Waigel (CSU), zei gisteravond op een partijbijeenkomst dat zo'n "mini-Europa' zou moeten worden overwogen, omdat de economische prestaties van de verschillende EG-lidstaten uiteenlopen.

Eerdere berichten in het Duitse dagblad Die Welt dat kanselier Kohl en president Mitterrand de vorming van een Europese unie van Duitsland, Frankrijk en de Benelux deze week hadden besproken, werden in Bonn en Parijs gisteren echter met kracht ontkend. Kohl herhaalde vanmorgen in een verklaring in de Bondsdag dat Duitsland nog dit jaar het Verdrag van Maastricht moet ratificeren.

Met de landen die “vertragen” refereerde Delors aan Groot-Brittannië en Denemarken, waar grote binnenlands politieke moeilijkheden zijn ontstaan over verdere deelname aan de vorming van de Europese unie. Premier Major herhaalde gisteren in het Lagerhuis dat hij het verdrag pas aan het parlement zal voorleggen nadat er een oplossing is gevonden voor de Deense verwerping van "Maastricht'.

De chaotische taferelen op de financiële markten hebben de afgelopen dagen ook aanleiding gegeven tot vergaande speculaties over een hergroepering van Europese munten rondom de Duitse mark. In monetaire kringen wordt daarbij gedacht aan het aanvullen van de Schengen-akkoorden waarin het "Europa van de vijf' hun juridische en politie-samenwerking hebben geregeld.

Delors zei gisteravond zich te kunnen voorstellen dat “bepaalde landen een initiatief nemen omdat ze menen dat er bij de huidige stand van zaken in de wereld niet vertraagd kan worden”. Maar hij zei niet over concrete informatie te beschikken die in deze richting wijst. Hij liet doorschemeren dat een dergelijk "Europa met twee snelheden' niet de bodem onder het idee van de Europese integratie zou wegslaan.

Volgens de Commissie-voorzitter staat Europa nu voor de keus: òf het Europese monetaire stelsel hervormen, òf de vorming van een economische en monetaire unie versnellen. “Daarover moet nagedacht worden.” Over drie weken is er een spoedbijeenkomst van Europese regeringsleiders in Birmingham, waar dergelijke knopen vermoedelijk doorgehakt zullen worden. Van EG-voorzitter Major is bekend dat hij voorstander is van hervorming van het stelsel van stabiele wisselkoersen, dat volgens hem “breuklijnen” vertoont. Gisteren noemde hij het belangrijkste doel van de monetaire unie, de invoering van één munt, “een ambitie die moet worden uitgesteld”.

    • Folkert Jensma