De Vries vindt looneisen van vakbonden te hoog

DEN HAAG, 25 SEPT. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vindt de looneisen die diverse vakbonden tot nu toe hebben gesteld, te hoog. Volgens De Vries zouden de lonen niet meer moeten stijgen dan nodig is om de prijsstijgingen te compenseren, dus met 3,75 procent.

De bonden hebben voor het komende CAO-overleg tot nu toe looneisen geformuleerd van 4 tot 4,5 procent. Naarmate er betere afspraken met de werkgevers over uitbreiding van de werkgelegenheid kunnen worden gemaakt, kunnen de loonsverhogingen lager uitvallen, aldus de vakbonden.

Maar De Vries vindt dat de percentages die de bonden hebben genoemd “aanzienlijk verder gaan dan wat nodig is voor koopkrachtbehoud”. Hij zegt dit vandaag in de Volkskrant. “Ik vind het wel een mooi verhaal over werkgelegenheid, hoe belangrijk men dat allemaal vindt, maar als je al begint met looneisen die haaks staan op die mooie gedachte, kan men niet verwachten dat ik daar blij van word”, aldus De Vries.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangedrongen op loonmatiging het komende jaar, omwille van de werkgelegenheid. Vice-premier Kok sprak bij die gelegenheid over “prijscompensatie en misschien een beetje” als maximaal wenselijke loonstijging.

De bonden houden vast aan hun stelling dat de extra loonruimte bestaat uit de prijscompensatie en de winst die het gevolg is van de hogere arbeidsproduktiviteit. Werkgevers bestrijden die stelling. De werkgeversorganisaties zien op dit moment ook niets in centrale afspraken over loonmatiging.