Commissariaat Hagen beëindigt lange machtsstrijd bij transportconcern; Nedlloyd zoekt succes met nieuwe top

ROTTERDAM, 25 SEPT. De Noor Torstein Hagen zag gisteren een jarenlange strijd tegen Nedlloyd bekroond. De zakenman uit Oslo mag eindelijk "van binnenuit' meepraten over het beleid bij het Rotterdamse transportconcern. Bezwaren tegen zijn kandidatuur als commissaris zijn gisteren door de Amsterdamse Ondernemingskamer ongegrond verklaard. Hagen mag nu bewijzen dat hij meer reder dan raider is.

Met de uitspraak van gisteren is een einde gekomen aan een slepende affaire. Sinds 1987 probeerde Hagen invloed op het beleid van het Rotterdamse transportconcern te krijgen. Dat deed hij voornamelijk door zijn aandelenkapitaal steeds verder uit te breiden. Vijf jaar geleden bezat de Noor vijf procent van de aandelen, nu is dat inmiddels gegroeid tot circa 27 procent.

De afgelopen jaren hebben velen zich afgevraagd waarom Hagen zo graag invloed op het beleid bij Nedlloyd wilde krijgen. Sceptici zagen de Noor als een geldwolf die er enkel en alleen op uit was op korte termijn veel te verdienen aan het Rotterdamse concern. Hij zou Nedlloyd willen opsplitsen en goede onderdelen verkopen om de beurskoers op te krikken, zodat hij met louter winst kort daarna weer kon vertrekken. Zonder rekening te houden met de gevolgen die dit alles voor het Nedlloyd-personeel zou hebben.

Maar door zijn aanhoudende bemoeienis groeide aan de andere kant het besef dat Hagen wel degelijk het voornemen had het kwakkelende Nedlloyd er met zijn visie bovenop te helpen. Hij manifesteerde zich op alle mogelijke manieren, waaruit moest blijken dat hij het beste voorhad met de Rotterdammers. Zo presenteerde Hagen begin vorig jaar een herstructureringsprogramma voor Nedlloyd, dat een jaar eerder bijna 150 miljoen gulden verlies leed. Volgens Hagens plan moest Nedlloyd in twee tot drie jaar in staat zijn een operationele winst te boeken van 285 miljoen gulden.

Een paar maanden later dook Hagen zelfs twee weken onder bij de nonnen in Vught voor een cursus Nederlands, zodat hij de aandeelhouders en de raad van bestuur tijdens de jaarvergadering in hun moerstaal kon toespreken. De Noor ventileerde zijn ideeën via een steeds groter wordende achterban waartoe ook de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) behoorde. Hij boekte zijn eerste grote succes toen Nedlloyd-commissaris jhr.mr. F.O.J. Sickinghe vorig voorjaar aftrad uit onvrede met het gevoerde beleid.

De climax van Hagens strijd tegen de Nedlloyd-top kwam in mei vorig jaar, toen een door de Noor in samenwerking met de VEB opgezette actie tijdens de aandeelhoudersvergadering resulteerde in het niet goedkeuren van de jaarrekening. Dat unicum bleef zonder directe gevolgen voor Nedlloyd, maar eens te meer was duidelijk dat het Hagen menens was.

Dat moet de raad van bestuur toen ook hebben beseft. Bestuursvoorzitter Rootliep is althans sindsdien een constructiever dialoog met Hagen begonnen die uiteindelijk heeft geresulteerd in een zetel voor de Noor in de raad van commissarissen. Rootliep sprak gisteren in een reactie op Hagens benoeming zijn opluchting uit. “Een periode van onzekerheid is voorbij. We moeten nu vooruit kijken en de uitgestippelde koers blijven volgen, want daar zullen wij in ieder geval niet van afwijken”, aldus Rootliep.

Die koers van Nedlloyd heeft vooral betrekking op de twee kernactiviteiten van het concern. Na de nodige desinvesteringen - een van de adviezen van Hagen - concentreert het concern zich nu op de containerlijnvaart en het Europese wegtransport. Over de eerste helft van dit jaar konden daar nog nauwelijks de vruchten van worden geplukt, getuige de schamele winst van precies één miljoen gulden.

Als het aan Tor Hagen ligt, valt in de toekomst nog heel veel uit Nedlloyd te halen. Gisteren reageerde Hagen vanuit Oslo “verheugd” op de uitspraak van de Ondernemingskamer en toonde meteen zijn strijdlust. “Er zit nog een hoop potentieel in dit concern. Maar om dat eruit te halen zijn veranderingen nodig”, zei hij. Hagen heeft zijn plannen klaarliggen, zo zei hij, maar wilde gisteren niets loslaten over de inhoud ervan.

De Noor gaat met zijn nieuwe plannen in tegen de uitspraak van Rootliep die aan de eerder uitgestippelde strategie wil vasthouden. Maar zin in een nieuw conflict hebben beide heren niet. Daarom spraken zij gisteren beiden van “een nieuwe start”.

Hagen voegde daar fijntjes aan toe dat alle ingrediënten aanwezig waren om Nedlloyd nu toe te laten slaan. “We staan aan een nieuwe startlijn”, aldus de Noor. Daarbij wees hij met nadruk op de eerder deze week aangestelde opvolger voor Rootliep, die volgend jaar met pensioen gaat. Aegon-bestuurder Berndsen is vanaf eind volgend jaar de baas bij Nedlloyd. Vorige week maandag ging hij aan de hand van Rootliep mee naar Londen voor een ontmoeting met Hagen. Het klikte tussen de twee 49-jarige heren.

Met de benoemingen van Berndsen en Hagen staat Nedlloyd inderdaad voor een nieuwe periode. De frisse blik van een verzekeraar, die de transportwereld nauwelijks kent, moet in combinatie met de visie van de vriendelijke, maar veeleisende miljonair uit Noorwegen succes opleveren. Beiden willen niet te veel woorden meer vuilmaken aan alles wat de afgelopen jaren heeft plaatsgehad. Wellicht kan Berndsen daarom in de voorbereiding op zijn nieuwe baan de talenkennis van Hagen alvast uitbreiden met een Rotterdamse succeskreet: geen woorden, maar daden.

    • Max Christern