CDA: school moet gebouw beheren

DEN HAAG, 25 SEPT. De fractie van het CDA in de Tweede Kamer verzet zich alsnog tegen het voornemen van het kabinet om het beheer over schoolgebouwen in handen te geven van gemeenten. Nu is het ministerie van onderwijs nog verantwoordelijk voor het beheer.

Het CDA is wel voor decentralisatie maar vindt dat de scholen zelf en niet de gemeente de verantwoordelijkheid moet overnemen. Eerder was de CDA-fractie akkoord gegaan met het compromis dat ten grondslag ligt aan het regeringsvoorstel. Een debat over de regeringsvoorstellen dat gisteravond gepland was ging op verzoek van het CDA niet door. Coalitiegenoot PvdA is wel een groot voorstander van overdracht aan de gemeente.

Binnen de CDA-fractie bestaat verdeeldheid over deze kwestie. Maar tijdens de fractievergadering van afgelopen woensdag wisten onder anderen de CDA-Kamerleden Van Leijenhorst en Hermes de fractie, met een beroep op het regeerakkoord en het verkiezingsprogramma, ervan te overtuigen dat overdracht naar de gemeente niet goed was.

Volgens het regeerakkoord streeft de regering naar zoveel mogelijk autonomie voor de scholen. Brinkman en andere Kamerleden hadden de fractie gevraagd in deze al lang slepende kwestie “eens een stap naar voren te durven doen”. De vrees dat de gemeenten te veel macht zouden krijgen over het onderwijs in hun stad en dus ook over het bijzonder onderwijs, won echter het pleit.