Aap uit reet

De voor Talisman nieuwe uitdrukking "Aap uit reet' (Kinderpagina 18 september) is al oud.

Bij lezing van het artikel moest ik meteen denken aan mijn vader, die in geval van grote onwaarschijnlijkheid zei: "Dan mag hem wel een aap uit de kont vliegen' (bij voorbeeld wanneer de verwachting werd uitgesproken dat een notoire gierigaard ineens een gulle uitbarsting zou krijgen).

In Het spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal van P.J. Harrebomée, heruitgegeven door Van Hoeve, (Amsterdam 1980) vond ik op bladzijde 4, als uitdrukking 14 met "aap': "Eer zal hem een aap uit het achterste vliegen.' Aangezien dit boek een facsimile is van de oorspronkelijke uitgave van 1856-1870, is de uitdrukking al heel oud; getuige te zijn van de geboorte ervan in een film uit 1992 is onmogelijk. Wellicht kende de mij onbekende vertaler van de filmtekst de Nederlandse uitdrukking al.

    • H. Venekamp