Zakkenfabriek deels in staking

ROTTERDAM, 24 SEPT. Bij zakkenfabriek Bates Cepro in Maastricht hebben ongeveer honderd van de driehonderd personeelsleden het werk voor onbepaalde tijd neergelegd. Aanleiding is het ontslag van de voorzitter van de ondernemingsraad. Volgens de vakbond Druk & Papier ligt de hele produktie stil.

De staking is gistermidddag voor onbepaalde tijd uitgeroepen. De rechter zal volgende week uitspraak doen over de ontslagprocedure van de betrokken werknemer. De stakende personeelsleden hebben aangekondigd in ieder geval niet voor die tijd aan het werk te gaan.

Volgens de directie van Bates Cepro wordt de or-voorzitter ontslagen omdat zijn functie in het bedrijf komt te vervallen. De directie zou de man vervolgens drie keer een andere baan binnen het bedrijf hebben aangeboden, maar hij heeft telkens geweigerd.

De lezing die de werknemers en districtsbestuurder T. Boon van Druk & Papier over het voorval geven, is beduidend anders. Het betrokken personeelslid zou worden ontslagen omdat de directie hem als “te lastig” ervoer. Als voorzitter van de ondernemingsraad kwam de man regelmatig in conflict met de directie, bij voorbeeld toen de directie de werktijden binnen het bedrijf wilde veranderen. Volgens Boon is de voorzitter ook slechts één keer een andere baan aangeboden. Verder noemt Boon het opmerkelijk dat de functie van de voorzitter de enige is die in het bedrijf komt te vervallen.

Een werknemer die tevens voorzitter van de ondernemingsraad is, geniet speciale rechtsbescherming. Een rechter kan deze bescherming echter opheffen als de functie van de werknemer in het bedrijf verdwijnt. De staking bij Bates Cepro is een initiatief van de personeelsleden zelf en wordt gesteund door de vakbonden. De Unie BLHP, de vakbond voor leidinggevend en hoger personeel, is niet rechtstreeks bij het conflict betrokken. Wel heeft deze bond de strijdende partijen opgeroepen het overleg te hervatten, maar de stakers voelen daar niets voor. De directie wilde vanochtend geen enkel commentaar geven.