Voorstel over SVR door CDA en PvdA afgewezen

DEN HAAG, 24 SEPT. De regeringspartijen CDA en PvdA hebben afwijzend gereageerd op het voorstel van H. Peperkamp, bestuurder van de industriebond FNV, om het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen helemaal over te dragen aan de Algemene Rekenkamer. Oppositiepartij VVD en D66 hebben instemmend gereageerd op het voorstel.

De Sociale Verzekeringsraad, de instantie die door werkgevers en werknemers wordt bestuurd en nu belast is met het toezicht kan worden opgeheven, aldus Peperkamp. Hij vindt dat werkgevers en werknemers op afstand moeten worden gehouden van het toezicht op instanties die ze zelf besturen.

Het Kamerlid Van Nieuwenhoven (PvdA) wijst erop dat de inbreng van de sociale partners in het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekering al is verminderd. De controle wordt sinds 1 januari uitgeoefend door de Toezichtkamer, die voor de helft bestaat uit onafhankelijke kroonleden en ook een onafhankelijk voorzitter heeft.

Werkgevers en werknemers liggen onder vuur wegens hun rol in de uitvoering van de sociale zekerheid. De Tweede Kamer gaat de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid in een parlementaire enquête onder de loep nemen. Volgens het Kamerlid Linschoten (VVD) “begint de parlementaire enquête al vruchten af te werpen; het proces van indekken is al begonnen”.

Zowel Van Nieuwenhoven als CDA-woordvoerder Biesheuvel vinden dat het toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid geen unieke functie voor de Rekenkamer moet worden. “De Rekenkamer moet al het overheidsbeleid kritisch beschouwen”, meent Biesheuvel. “En uiteraard kan de sociale zekerheid een onderdeel van uitmaken”.