Twijfel aan nut vaccinatie-actie

ROTTERDAM, 24 SEPT. “Het vaccinatie-advies van WVC heeft mij ontzet.” Volgens dr. J. Huisman, hoogleraar epidemiologie en bestrijding van infectieziekten aan de Rotterdamse Erasmusuniveristeit, is de kans op polio voor mensen buiten de streng-gereformeerde risicogroepen “nul-komma-nul-nul-nul”.

Coutinho wijst op een epidemie in 1984 in Finland, ook met het type 3 poliovirus dat nu bij vijf kinderen in Streefkerk is gevonden. “Over de kudde-immuniteit ben ik daardoor minder zeker dan vroeger. Finland is namelijk vergelijkbaar met Nederland. Er wordt dezelfde vaccinatie met dood virus toegepast en de bevolking is voor 90 procent beschermd. Toch heeft het virus zich daar maanden gehandhaafd.” Coutinho's tegenwerping bij het "experiment-Schiphol': “We hebben hier misschien niet met één geval te maken, maar met de mogelijkheid dat er al veel meer mensen besmet zijn. Hoeveel weet je pas na drie weken, want dat is de langst bekende incubatietijd. In die tussentijd moet je wel maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.”

Over de directe bescherming van de contacten van het zieke christelijke jongetje dat zoveel paniek heeft veroorzaakt zijn beide hoogleraren het roerend eens. Huisman: “Via directe contacten probeert men de risicogroep te immuniseren. Dat is prima. Het oorspronkelijke risicogebied - Zeeland en Zuid-Holland - lijkt groot, maar is op reële gronden gekozen. De streng gereformeerden reizen namelijk veel voor hun geloofsovertuiging. Het Plancius College in Rotterdam-Zuid, waar overigens ook de epidemie in 1978 begon, krijgt leerlingen tot ver uit de omtrek.” Binnen het risicogebied worden ongevaccineerden actief aangespoord zich alsnog te laten vaccineren. Dat gebeurt met levend vaccin op suikerklontjes.

Rond het risicogebied heeft het crisisteam van WVC nog twee verdedigingsgordels opgericht. De tweede wal bedekt heel Nederland en behelst het advies aan mensen geboren na 1930 om 15 jaar na vaccinatie een herhalingsprik te halen, of om de hele serie van zes prikken te halen als dat nooit is gebeurd. Het advies is gebaseerd op de kennis dat mensen van voor 1930 allemaal wel eens contact hebben gehad met type 3 poliovirus. De jaarklassen van 1945 en later zijn voor 90 tot 95 procent beschermd door vaccinatie. De ongevaccineerden uit de jaren 1930 tot 1945 zijn voor ruim 80 procent beschermd door natuurlijke infecties. Het vaccinatie-advies is in de praktijk vooral op de groep geboren tussen 1930 en 1945 gericht. En op mensen waarvan de ouders vaccinatie niet hebben gewild of verzuimd. De derde verdedigingsgordel is algemeen gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad in de hele bevolking.

Huisman: “Om de epidemie in te dammen heeft alleen vaccinatie met suikerklontjes effect. Die geven directe bescherming. Mensen die nooit zijn gevaccineerd en nu beginnen zijn pas over een half jaar volledig beschermd. Overhaast gaan enten heeft dus geen enkele rationele grond. De reactie is volstrekt overtrokken. Ik begrijp dat men van de gelegenheid gebruik maakt en probeert mensen te enten die tot nu toe ongevaccineerd waren. Dat is een nuttige spin off, maar maak dan duidelijk dat het daar om gaat.”

Coutinho: “Op rationele gronden vind ik het advies nog steeds niet verkeerd. Maar ik ben verrast door de enorme publieke reactie. Daar heb ik me op verkeken. WVC ook, neem ik aan. Het is nooit de bedoeling geweest om alle energie te richten op de derde verdedigingsring. De mensen die tussen 1930 en 1945 zijn geboren lopen inderdaad nauwelijks risico. Hun vaccinatie kan best op een laag pitje worden gezet. In Amsterdam doen we dat ook.”

    • Wim Köhler