Revolutionaire samenwerking op Hilversumse werkvloer

Dat de radio de lucht ingaat, zoals de frequente reclamespotjes dezer dagen alom uitroepen, is een lawaaiige bewering zonder veel inhoud. Maar er verandert vanaf zondag 4 oktober veel, dat wel. Veel strenger dan tot dusver zal, onder supervisie van zendercoordinatoren, de hand worden gehouden aan een “profiel” per zender - en op de Hilversumse werkvloeren groeit nu dagelijks het besef dat de oude scheidslijnen tussen de individuele omroepen bijna geen bestaansrecht meer hebben. Er wordt samengewerkt op een schaal die voor Gooise begrippen revolutionair mag heten.

Radio 1 is drastisch schoongeveegd om er een strak ontworpen actualiteitenzender van te maken, waar elke omroep (ook de VPRO met Het Gebouw, gehalveerd op de vrijdagochtend) zich zal schikken in de snelle nieuwsformule. Elke omroep heeft zich tot dusver nog vastgeklampt aan de eigen actualiteitenrubriek, maar vaker dan voorheen schakelen ze voortaan elkanders verslaggevers en correspondenten in. Zo zal, bij wijze van sterk staaltje, de EO er op zaterdag niet voor terugdeinzen een VARA-reporter verslag te laten doen van een PvdA-congres. Bovendien hebben Veronica, Avro, NCRV en NOS elkaar gevonden in een dagelijkse sportrubriek, 's avonds van 10 tot 11, vóór Met het oog op morgen.

Radio 2 moet fungeren als “familiezender” en behoudt, meer dan de andere zenders, de oude Hilversumse nestgeur. Nieuw is daar vooral de zondagmiddag van de VPRO, met een nieuwe versie van de populaire hoorspelserie De familie Doorsnee, anderhalf uur Ischa Meijer en plaatjes-met-praatjes door Rik Zaal. In dit gezelligheidsgenre introduceert de VPRO tevens een “variété-programma” van Daan en Willem Ekkel, elke werkdag tussen 6 en 7, waar zelfs telefoonspelletjes niet langer taboe zullen zijn.

Radio 3 wordt, met discjockeys van bijna alle omroepen op bijna alle dagen, vrijwel geheel “gehorizontaliseerd” en op Radio 4 maakt het gesproken woord goeddeels plaats voor de muziek waarvoor die zender ooit was bedoeld.

Maar de meest hoopgevende signalen doen zich voor bij Radio 5. Elke werkdag opent de NOS de zender van 7 tot 9 met 1008 AM, aangekondigd als een actualiteitenprogramma “zonder haast”. De rest van de ochtend is gereserveerd voor klankbeelden en andere informatie, terwijl op de middag voortaan dagelijks ruimte is voor nieuwe of (tot dusver op Radio 4) bestaande cultuurrubrieken van de diverse omroepen - zoals een extra interview-programma door de deelnemers aan De ronde tafel van Pam of een literaire interviewserie door H.J.A. Hofland en Tom Rooduijn. Dit cultuurblok wordt, wederom dagelijks, afgesloten door de nieuwe NOS-rubriek Radio Uit met een kunstagenda-achtige opzet. Radio 5, tot dusver het verstoten weeskind onder de radiozenders, moet volgens NOS-chef Willem van Beusekom uitgroeien tot “de opiniezender” van het publieke bestel.

De radiobazen hebben er een handje van elk jaar zodanig met programma's te schuiven dat men pas na enkele weken weer weet wat voortaan wáár te vinden is. Dit jaar zal daarmee, zo te zien, eindelijk ook de luisteraar gediend zijn.

    • Henk van Gelder