Piet Vos (FNV) wordt hoogleraar in Amsterdam

Piet Vos (60), oud-secretaris van de Industriebond FNV, is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der politieke en sociaal-culturele wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Drs. P.J. Vos die in Rotterdam economie studeerde, krijgt in Amsterdam de "Henri Polak'-leerstoel (maatschappelijke betekenis van de vakbeweging). Hij heeft zijn benoeming te danken aan de Stichting Nationaal Vakbondsmuseum. Van 1959 tot begin dit jaar was Vos (wetenschappelijk) secretaris van het bestuur van de Industriebond. Hij zat bovendien in de commissie-Wagner (industriebeleid), in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA en in het bestuur van de PvdA (1973-1976). Bij de Industriebond werd Vos dikwijls als een "nieuwlichter' en als een "creatieve dwarsligger' gezien omdat zijn verzet tegen een beheerste loonontwikkeling, vaak niet strookte met de actuele strategie van de bond.