Ordening en toezicht op Chinese beurzen

China heeft plannen aangekondigd om op korte termijn drie grote makelaarsbedrijven op te richten die als voornaamste taak krijgen vraag en aanbod op de binnenlandse effectenmarkten beter op elkaar af te stemmen en koersregulerend op te treden. De bedoeling is dat hoeklieden de markten zodoende kunnen stabiliseren wanneer dat nodig is. Het voornemen van de Chinese regering om de zaken stevig in de hand te nemen werd bekend gemaakt door het officiële Chinese persbureau Xinhua.

Ruim een week geleden werd in Beijing bekend gemaakt dat tot nader order geen nieuwe emissies mochten worden uitgebracht. Die afkondiging veroorzaakte flinke verwarring omdat er geen toelichting werd gegeven. Met de zojuist afgekondigde plannen is meer duidelijkheid geschapen over de toekomstige ontwikkeling van de Chinese beurzen.

De nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat er weer hetzelfde gebeurt als in mei toen de aandelenkoersen bijna halveerden. Vorige maand braken in Shenzhen, één van de twee Chinese steden waar een officiële effectenbeurs functioneert, zelfs straatrellen uit door onvrede over de toewijzing bij aandelenemissies. Meer dan 1,2 miljoen mensen veroorzaakten toen chaotische toestanden in een poging om inschrijfbiljetten te bemachtigen. Mede door de overstelpende belangstelling van Chinese beleggers, die zich de afgelopen maanden massaal op de aandelenbeurs hebben gestort in de verwachting daar snelle koerswinsten te behalen, liep het daar fors uit de hand. Bovendien is de Chinese regering van mening dat de obligatiemarkt tot leven moet worden gewekt, zo meldt Xinhua.Nu worden de meeste gelden ingezet voor de aankoop van aandelen en onroerend goed.

De beurssteden Shanghai en Shenzhen krijgen ieder een kantoor en ook in Beijing wordt een bureau gevestigd. De drie op te richten effectenmakelaars worden ondergebracht bij bestaande staatsbanken, maar zijn financieel en bestuurlijk onafhankelijk. Elk van de drie effectenbedrijven krijgt de beschikking over een kapitaal van 1 miljard yuan (312 miljoen gulden). De drie kantoren, Huaxia, Guotai en Nanfang, zullen effecten kopen en verkopen, bedrijfsstudies opstellen en zullen in later ook de internationale effectenmarkten betreden.

De maatregel is bedoeld als een signaal aan beleggers om duidelijk te maken dat het beleggen in China in aandelen en obligaties geordend zal verlopen en dat beleggen in effecten een goede zaak is.

De Chinese leider Deng Xiaoping en zijn medestanders lijken vastbesloten om de experimenten met een marktgerichte instelling als een effectenbeurs tot een succes te maken. De regering is volgens mededelingen van een regeringsfunctionaris ook van plan het toezicht op het effectenverkeer uit handen te nemen van de centrale bank van China en dat in handen te leggen van een nationale beurscommissie met bevoegdheden zoals in westerse landen. De beurscommissie zal zijn kantoor in Beijing krijgen.