Onrust op WVC over gedwongen ontslagen bij Ouderenbeleid

DEN HAAG, 24 SEPT. Op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) is onrust ontstaan over de aankondiging dat er bij de directies ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid twintig gedwongen ontslagen zullen vallen.

Het directoraat-generaal welzijn van het ministerie moet voor 1 januari 1994 97,5 formatieplaatsen schrappen als aandeel in de Grote Efficiency Operatie, de afslankingsoperatie van de rijksoverheid. Daarvan verdwijnen er 78 probleemloos, doordat betrokken ambtenaren inmiddels een andere baan hebben gevonden of voor 1994 met (vervroegd) pensioen gaan. Voor de resterende 19,5 plaatsen laat het ministerie het nu op gedwongen ontslag aankomen. Op 1 oktober vallen de ontslagbrieven bij de betrokken ambtenaren in de bus. Het gaat om 11,5 formatieplaatsen bij de directie ouderenbeleid en 8 bij gehandicaptenbeleid. Het ministerie moet in totaal 418 banen schrappen in het kader van de Grote Efficency Operatie .

Ambtenaren op beide directies maken zich niet zozeer zorgen over de ontslagen zelf, maar meer over de wijze waarop het besluit om ambtenaren te ontslaan tot stand is gekomen. Op WVC was al eerder besloten dat de Grote Efficiency Operatie gekoppeld zou worden aan de veranderingen in de gezondheidszorg, het "plan-Simons'. In april is dat aan de directies meegedeeld. De betrokken ambtenaren vinden dat mensen niet ontslagen kunnen worden zolang niet duidelijk is of en zo ja op welke wijze de stelselwijziging wordt voortgezet. De Tweede Kamer debatteert pas na de Algemene Beschouwingen, in oktober, over het verdere verloop van de stelselwijziging.

“De stelselwijziging staat min of meer op losse schroeven”, constateert een ambtenaar van het directoraat-generaal welzijn die anoniem wil blijven. Volgens verschillende zegslieden op WVC steekt het ambtenaren van de directies ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid dat de leiding geen alternatief plan achter de hand heeft voor het geval de stelselwijziging niet doorgaat. Ook als de reorganisatie in de gezondheidszorg stokt, moet het ministerie immers toch het ambtenarenapparaat verkleinen.

Dinsdag heeft directeur-generaal J.N.M. Richelle van het directoraat-generaal welzijn in een overleg met zijn directeuren laten weten dat de ontslagbrieven op 1 oktober bij de betrokken ambtenaren zullen liggen. Om ontslag per 1 januari 1994 mogelijk te maken, moeten ambtenaren daarvan minmaal een jaar en drie maanden van tevoren op de hoogte zijn, in dit geval dus 1 oktober.

“We moeten mensen duidelijkheid geven”, zegt een woordvoerder van WVC in een reactie. “Je moet nu keuzes maken als je aan de taakstelling voor de vermindering van het aantal ambtenaren wilt voldoen. Als blijkt dat bepaalde taken tegen de verwachting in behouden blijven en posten waar mensen ontslagen zijn weer bemand moeten worden, is dat nu eenmaal een consequentie van de verplichtingen die we als onderdeel van de Grote Efficiency Operatie zijn aangegaan. Feit is dat het personeelsbudget voor Welzijn vanaf 1994 is afgestemd op minder formatieplaatsen.”

    • Ward op den Brouw