Nationaal inkomen

Volgens NRC Handelsblad (en het ministerie van financiën?) bedraagt het nationaal inkomen van Nederland in 1992 498,3 miljard gulden, per capita even hoog (laag) als in het Verenigd Koninkrijk.

Raadpleegt men andere bronnen (CBS, The Economist) dan vindt men een ander NI, namelijk circa 570 miljard gulden. In het laatste geval behelst de staatsschuld (358,2 miljard gulden in 1992) "slechts' 62 procent van het national inkomen in plaats van de genoemde 72 procent. Is hier sprake van een leugentje om beleidswil?

Naschrift redactie

Het netto nationaal inkomen bedroeg in 1991 477,7 miljard gulden, het bruto nationaal produkt 535,9 miljard. Het verschil tussen beide grootheden zijn de afschrijvingen van bedrijven en overheid. Cijfers voor 1992 zijn er nog niet; wat wordt gepubliceerd zijn prognoses en die verschillen per bron. Nederland is het enige land dat als referentiegrootheid voor macro-economische ontwikkelingen het netto nationale inkomen hanteert. Internationaal is het gebruikelijk daarvoor het bruto binnenlands produkt te hanteren. Dit is bijna gelijk aan het bruto nationaal produkt. Een grotere noemer geeft vanzelfsprekend een lagere breuk.

    • J.P. de Jong