Minister Syriëspreekt in VS van totale vrede

WASHINGTON/ JERUZALEM, 24 SEPT. De Syrische minister van buitenlandse zaken Farouk al-Shara heeft gisteren belangstelling gewekt met zijn verklaring dat zijn land “totale vrede” wenst.

Tegelijkertijd lieten de Verenigde Staten blijken dat Shara in een gesprek met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Eagleburger “interessante” suggesties had gedaan, die “snel aan de Israeliërs moeten worden doorgegeven”. De Amerikaanse regringsfunctionaris die dit meedeelde, gaf geen nadere bijzonderheden. In Washington loopt vandaag de zesde ronde van het bilaterale vredesoverleg over het Midden-Oosten af, zonder dat er concrete vooruitgang is geboekt. Besloten is evenwel de besprekingen op 21 oktober, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, te hervatten, wat tot speculatie heeft geleid over een mogelijk tussentijds akkoord tussen Israel en Syrië om president Bush te helpen.

“Wij willen totale vrede (met Israel) in ruil voor totale terugtrekking uit bezet Arabisch gebied”, zei Shara gisteren tegen verslaggevers in New York. “Onze oprechtheid is niet dubieus. U kunt het de Israeliërs vragen en zij weten het.”

Maar de Israelische premier Rabin, die heeft geweigerd over territoriale kwesties praten zolang Damascus geen totale vrede, inclusief ambassadeurs en open grenzen, aanvaardt, zei in Tel Aviv méér te wensen. “Ik zou het graag in specifieke termen willen horen van de hoogste Syrische autoriteit”, zei hij. “En niet alleen van Hafez al-Assad, de president van Syrië - de president moet het tegen zijn eigen volk zeggen (..)”.

Rabin heeft deze maand geprobeerd de Israeliërs ervan te doordringen dat ze een deel van de Hoogvlakte van Golan aan Syrië zullen moeten teruggeven in ruil voor vrede. De Israelische kolonisten in het gebied, die zich met kracht verzetten tegen territoriale concessies, betogen dat elke teruggave Israels veiligheid in gevaar brengt.

In het gesprek tussen Eagleburger en Shara bleken meningsverschillen tussen Washington en Damascus over Libanon, in het bijzonder wat betreft een terugtrekking van de Syrische troepen uit de Libanese steden naar de oostelijke Beka'a-vallei. Volgens het Amerikaanse standpunt moet nog deze maand een datum voor zo'n Syrische terugtrekking worden vastgesteld conform het vredesakkoord van Taif. Shara zei gisteren echter dat Taif niet in zo'n tijdlimiet voorziet. Hij zei dat Syrië zijn troepen wil weghalen wanneer de stabiliteit in Libanon is hersteld. (Reuter, AFP)