Markt voor allochtonen niet zeker

AMSTERDAM 24, SEPT. De provincie Noord-Holland wil de oprichting van een Oosterse Markt op de IJ-oevers in Amsterdam alsnog verbieden als de gemeente aan het plan vasthoudt om alleen allochtone kooplieden toe te laten. De provincie heeft dat begin deze maand in een brief aan de gemeente bekend gemaakt.

De provincie wacht af hoe de gemeente de verordening voor het toelatingsbeleid opstelt. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels voorwaardelijk hun goedkeuring verleend aan het oprichten van de Oosterse markt begin volgend jaar. “Wordt toewijzing aan autochtone verkopers uitgesloten, dan zal provincie het plan ter vernietiging aan de Kroon voordragen”, zegt een woordvoerer van Gedeputeerde Staten.

Volgens de provincie is positieve discriminatie toegestaan. Als de gemeente bepaalde groepen van deelname uitsluit, handelt zij echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de grondwet.

De gemeente houdt vast aan haar beslissing dat allochtone kooplieden "absolute voorrang' krijgen bij het toewijzen van plaatsen. Alleen als er onvoldoende gekwalificeerde allochtone marktlieden zouden zijn, komen hun autochtone kooplieden in aanmerking.