"Marechaussee schendt op Schiphol rechten'

AMSTERDAM, 24 SEPT. Vluchtelingen die bij aankomst op Schiphol een asielverzoek willen indienen worden daartoe door de Koninklijke Marechaussee niet altijd in de gelegenheid gesteld. Ze worden geweigerd, teruggestuurd of zelfs mishandeld. Dat stelt de vereniging Vluchtelingenwerk in het rapport "Geweigerd op Schiphol'. Het eerste exemplaar is vanmiddag door N. Vermolen van Vluchtelingenwerk overhandigd aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor justitie, W. Swildens (PvdA).

Volgens het rapport is de handelwijze van de Koninklijke Marechaussee in strijd met de wet en met diverse internationale verdragen zoals het Europees verdrag voor de rechten van de mens en het Vluchtelingenverdrag van 1951 waarin ondermeer is bepaald dat niemand, direct of indirect, gedwongen mag worden terug te keren naar een land waar hij voor vervolging te vrezen heeft.

Vorig jaar presenteerde Vluchtelingenwerk een eerste notitie - getiteld “Ook al verzoekt de vreemdeling niet met zoveel woorden...” - over een reeks incidenten op Schiphol aan staatssecretaris Kosto (justitie), met het verzoek de situatie te verbeteren. Volgens Vluchtelingenwerk is daarvan niets terecht gekomen. Werden in de eerste notitie over een periode van zeven jaar twintig incidenten beschreven, in "Geweigerd op Schiphol' wordt gewag gemaakt van 19 incidenten in de periode mei 1991 - juli 1992.

Vluchtelingenwerk bepleit de instelling van een onafhankelijk orgaan dat toezicht uitoefent op het optreden van de Koninklijke Marechaussee. Ook moet de Marechaussee een instructie krijgen met de expliciete opdracht iedere asielzoeker die op Schiphol arriveert te behandelen in overeenstemming met de geldende regels. Voorts zou het Hoge commissariaat voor de vluchtelingen betrokken moeten worden bij de opleiding van de Marechaussee, aldus Vluchtelingenwerk.