Israel meldt een geslaagde proef met Arrow-raket

TEL AVIV, 24 SEPT. Israel zegt gistermiddag een proef met de Arrow, een in ontwikkeling zijnde anti-raketraket, met succes te hebben afgerond. De Arrow - een verbeterde Patriot - werd vanaf een schip voor de kust gelanceerd en vernietigde zichzelf na een vlucht van 42 seconden. Drie vorige proefnemingen met deze van het Amerikaanse "Star-Wars'programma afgeleide raket waren mislukt en de voortzetting van het voor 72 procent door de VS gefinancierde project, waarvoor een half miljard dollar is uitgetrokken, stond gisteren op het spel.

In Washington was gezien de Amerikaanse begrotingsproblemen twijfel gerezen over het nut van de verdere ontwikkeling van de Arrow. De geslaagde proefneming werd bijgewoond door Amerikaanse ingenieurs, die samen met hun Israelische collega's de fouten bij de vorige drie proeven hadden opgespoord.

Israel verwacht dat de Amerikanen na het succes van gisteren de financiering van het wapen zullen voortzetten, hetgeen afgezien van de strategische betekenis van dit project eveneens van belang is voor de werkgelegenheid in de militaire industrieën, die met grote moeilijkheden te kampen hebben.

De Israelische televisie liet opnamen zien van de lancering van de Arrow. Volgens het tv-nieuws ligt het in de bedoeling dat de Arrow over vijf jaar operatief is, dat wil zeggen Israel tegen het raketgevaar vanuit omliggende landen zou kunnen beschermen.

Volgens beschrijvingen van de Arrow in de Israelische media ontwikkelt deze raket zo'n hoge snelheid dat hij op Israel afgeschoten ballistische raketten buiten het Israelische luchtruim kan onderscheppen. Tijdens de oorlog ion het Golfgebied vielen delen van op Iraakse Scuds afgeschoten Patriot-raketten op Israelische grondgebied neer.

Indien de Arrow inderdaad zo veelbelovend is als door Israel wordt gezegd zal zijn stationering een belangrijke versterking zijn van Israels strategische positie in het Midden-Oosten. Met de Arrow achter de hand tegen het Arabische of Iraanse raketgevaar zou Israel met meer zelfvertrouwen een vergelijk met de Arabieren op grondslag van een territoriaal compromis tegemoet kunnen zien.