Intelligentietest levert bedrijven veel geld op

GRONINGEN, 24 SEPT. Bij het werven van personeel moeten bedrijven in de al in de beginfase gebruik maken van intelligentietests, omdat zo'n test een goed selectiemiddel is. Personen die hoog scoren op een intelligentietest doen het in hun nieuwe baan beter dan personen met een lage score.

Dit betoogt de psycholoog dr. P.A.E.M. van der Maesen Sombreff in zijn proefschrift "Het rendement van personeelsselectie' dat hij aan de Rijksuniversiteit in Groningen heeft verdedigd. Van der Maesen stelt dat veel bedrijven pas in een later stadium een psychologisch adviesbureau inhuren nadat er zelf aan de hand van gesprekken een eerste voorselectie van personeel is geweest. “Bedrijven vinden het laten afnemen van een test bij veel kandidaten te duur en denken dat ze door middel van een gesprek ook tot een goede selectie kunnen komen. Bovendien zijn ze vaak van mening dat allerlei persoonlijke eigenschappen niet met een intelligentietest gemeten kunnen worden”.

Toch, zo meent Van der Maesen Sombreff, kan de test een bedrijf geld opleveren, want mensen die hoog scoren op een intelligentietest zetten meer om, hebben een groter vermogen problemen op te lossen en werken nauwkeuriger (in hogere functies waar veel denkwerk verricht wordt) dan mensen die laag scoren. Hij rapporteert in zijn proefschrift over enkele concrete testuitslagen die hij in verband brengt met de geschiktheid van die werknemers in hun nieuwe baan.

Aan de hand van computermodellen berekende hij hoeveel guldens een werknemer per jaar gemiddeld meer zou verdienen voor het bedrijf, als de intelligentietest als selectiemiddel werd gebruikt in plaats van traditionele selectiemethoden. Zo blijkt dat agenten die bij de gemeentepolitie werden aangesteld op grond van een intelligentietest per jaar 1,5 miljoen gulden meer opbrengen dan personen die met een andere methode werden aangesteld. “Elk jaar dat je ze in dienst hebt zetten ze dus meer om. En elk jaar dat je de intelligentietest als selectiemiddel toepast zal die omzet dus stijgen”, aldus Van der Maesen. “Bij een voorselectie al gebruik maken van een intelligentietest is uiteindelijk goedkoper omdat je de andere omslachtiger methodes reduceert.”

Een ander voordeel van toepassing van intelligentietests is dat de uitslagen direct beschikbaar zijn, mits ze op een computer worden gemaakt. Van der Maesen meent ook dat de procedure met intelligentietests eerlijker is. Psychologen, zo vindt Van der Maesen, waren lange tijd niet in staat "de taal van de gulden' te spreken. “Ze konden aan een manager niet aantonen dat hun methode nut heeft. Met het model kun je de economische waarde berekenen van personeelsselectiemethodes en het rendement van een werknemer. Als organisaties verstandig zijn schakelen ze meer psychologen in. In het verleden waren bedrijven te veel gericht op de kosten, maar men wist de baten niet te berekenen. Met dit model kan dat wel.”