In november overleg onderwijssalarissen

DEN HAAG, 24 SEPT. In november gaan de onderwijsvakbonden met Ritzen onderhandelen over de besteding van het extra geld voor de salarissen. De bonden richten zich met de staking van vandaag in feite tot de Tweede Kamer, die zich binnenkort uitspreekt over Ritzens plannen voor die onderhandelingen. In de Kamer heeft de minister niet veel steun: CDA, PvdA, VVD en D66 vonden al lang voor de staking van vandaag dat het probleem van de aanvangssalarissen moet worden opgelost voordat over andere salarisstructuren kan worden gesproken. Wat dat betreft lijkt de staking niet erg noodzakelijk.

Naast hogere aanvangssalarissen eisten de vakbonden na het verschijnen van het salarisonderzoek in februari ook een verkorting van de salarisschalen (zodat leraren eerder in hun maximum terechtkomen), afschaffing van de korting van tien procent op de salarissen van invallers enafschaffing van de gehate "WIISO'-salariskorting uit 1983, die nog iedere maand op het salarisstrookje zichtbaar is. Verder eisten ze verbetering van het salaris van het niet-onderwijzend personeel. Al die eisen gelden ook vandaag nog.

De reactie van minister Ritzen op het salarisrapport van februari was dat “als er al geld te vinden zou zijn”, hij in ieder geval niet zou meewerken aan een algemene salarisverhoging. Alleen jonge leraren en leraren in "tekortvakken' of die in moeilijke omstandigheden moesten werken konden op extra geld rekenen. Lange tijd leek de minister een bondgenoot van de vakbonden. Samen met staatssecretaris Wallage trad hij in maart zelfs op tijdens een grote vakbondsmanifestatie in Den Bosch. Ritzen zei toen - tot woede van coalitiegenoot CDA - dat hij te maken had gehad met een financiële “kaalslag” in het onderwijsveld die was aangericht door zijn CDA-voorganger Deetman.

Toen deze zomer bekend werd waar het extra geld vandaan moest komen - deels uit de wachtgeldregeling - kwam aan het bondgenootschap snel een einde. Ook de jonge leraren, de zogeheten Nahossers, verloren hun aanvankelijke enthousiasme toen bleek dat het geld - in strijd met eerdere uitlatingen van Ritzen - slechts aan bepaalde categoriën beginnende leraren ten goede kon komen.

Nu het stof van het conflict over de hoeveelheid extra geld is neergedwarreld, blijken minister en bonden geheel verschillende plannen te hebben met het geld.