Huisartsen zien veel kaakholte-onstekingen die er niet zijn

Bij een flinke verkoudheid ontstaat regelmatig een kaakholte-ontsteking. Maar pijn in de bovenkaak kan ook worden veroorzaakt door spanningshoofdpijn, migraine of kiespijn.

Voor de huisarts is de diagnose van een kaakholte-ontstekingen een vaak terugkerend probleem. De diagnose kan de huisarts echter moeilijk met zekerheid stellen. Röntgenfoto, CT-scan (dure röntgenopname), echografie (beeld met weerkaatste geluidgolven) of endoscopie (in de holte kijken) zijn daarvoor nodig, maar de huisarts heeft de bijbehorende apparaten niet in huis. Hij ziet het nog een paar dagen aan, of schrijft een recept voor antibiotica.

Negen huisartsen in Almere stuurden een jaar lang hun vermoede patiënten met kaakholte-ontsteking door naar een onderzoeker die met echografie de diagnose controleerde. Uit een bestand van ruim 15.000 patiënten werd 441 maal een patiënt doorgestuurd. In meer dan de helft van de gevallen was de diagnose fout gesteld.

De onderzoekers van de afdeling huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam vroegen de huisartsen ook met welke klachten de patiënten waren gekomen en welke kenmerken de artsen gebruikten om de diagnose te stellen. Verkoudheid, hevige loopneus, pijn (in de kaak) bij vooroverbuigen, eenzijdige kaakpijn en tand- of kiespijn zijn de vijf kenmerken die samen het best een kaakholte-ontsteking voorspellen. Als huisartsen scherper op die vijf kenmerken letten en zich niet laten afleiden door voorhoofdspijn, neuspoliepen, pijn bij drukken op de kaak, verminderde of versterkte geurwaarneming en andere slijmafscheidingen dan een loopneus, zouden ze hun percentage goede diagnosen kunnen opvoeren van 40 naar 55%. (British Medical Journal, 19 sept).