Hagen definitief commissaris Nedlloyd

ROTTERDAM, 24 SEPT. De Noorse grootaandeelhouder Torstein Hagen is definitief benoemd tot commissaris bij het Rotterdamse transportconcern Nedlloyd. De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof verklaarde vanmorgen een bezwaar van de centrale ondernemingsraad van Nedlloyd tegen de benoeming ongegrond.

Naast de benoeming van Hagen verklaarde de Ondernemingskamer de bezwaren van de commissie van aandeelhouders van Nedlloyd tegen de herbenoeming van de commissarissen ir. O.H.A. van Royen en drs. A. van Stuijvenberg eveneens ongegrond.

Nedlloyd-bestuursvoorzitter H. Rootliep toonde zich vanmorgen tevreden. “Ik ben blij dat alles achter de rug is. Een periode van onzekerheid is nu afgesloten”, aldus Rootliep.

Met de benoeming van Hagen komt een einde aan een al jaren slepende affaire. De Noorse zakenman heeft bijna vijf jaar geprobeerd invloed te krijgen op het beleid bij Nedlloyd. In 1987 bezat Hagen vijf procent van de aandelen en een optie op nog eens vijf procent, maar het lukte hem op geen enkele manier invloed te krijgen bij Nedlloyd.

Medio 1990 ondernam Hagen een grote aanval op het Rotterdamse concern. Via de in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij Marine Investment, waarin Hagen participeert, en de daaraan gelieerde Noorse oliemaatschappij DNO bouwde Hagen een belang op van 27 procent in Nedlloyd.

De Nedlloyd-top weerde de Noor destijds omdat Hagen volgens hen uit zou zijn op winst op korte termijn. De centrale ondernemingsraad (cor) sloot zich met soortgelijke bezwaren bij de bestuurders aan. Een vier uur durend gesprek tussen Hagen en de cor kon dat wantrouwen niet wegnemen.

Hagen bleef zich ondanks alle bezwaren met het beleid van Nedlloyd bemoeien. Vorig jaar zorgde hij er voor dat de jaarrekening van het transportconcern niet kon worden geodgekeurd. Een meerderheid van de aandeelhouders schaarde zich voor die gelegenheid achter Hagen.

Een jaar geleden kwam er een kentering in de relatie tussen Hagen en de Nedlloyd-top toen de Noor liet blijken dat hij bereid was de jaarrekening alsnog goed te keuren. De raad van commissarissen droeg Hagen eind maart van dit jaar officieel voor als commissaris van Nedlloyd. De commissarissen, onder leiding van president R. Wijkstra, stapten daartoe naar de Ondernemingskamer in Amsterdam met het verzoek de bezwaren van de cor ongegrond te verklaren. Na een procedure die bijna een half jaar in beslag nam, kregen de commissarissen vanmorgen hun gelijk.

Cor-voorzitter I.M. de Looff zei vanmorgen teleurgesteld te zijn dat de Ondernemingskamer de cor in het ongelijk heeft gesteld. “Maar we leggen ons daar nu bij neer. We moeten Hagen nu op een loyale manier tegemoet treden”, aldus de Looff. De cor-voorzitter sprak vanmorgen de hoop uit dat Hagen het ongelijk van de cor bewijst. “Wij hopen dat hij wel degelijk waarde voor Nedlloyd heeft.”

Volgens Rootliep zal de koers van Nedlloyd niet veranderen nu Hagen tot commissaris is benoemd. “De koers van het bedrijf blijft dezelfde, daar zullen we niet van afwijken. Hagen mag vanaf nu meepraten over die zaken”, aldus Rootliep. Gisteren werd bekend dat de huidige bestuursvoorzitter eind volgend jaar zal worden opgevolgd door Aegon-bestuurder Berndsen. Vorige week maandag brachten Rootliep en Berndsen samen een bezoek aan Hagen. De Noor verklaarde na afloop van het bezoek “zeer ingenomen” te zijn met de keuze van de opvolger van Rootliep.

Op de Amsterdamse effectenbeurs zakte de koers van Nedlloyd vanmorgen drie dubbeltjes. Het aandeel, dat 9 maart van dit jaar nog 65,10 gulden waard was, noteerde vandaag aan het begin van de middag 36,40 gulden.