Grafiek: De grafiek over de in- en uitstroom van ...

Grafiek: De grafiek over de in- en uitstroom van WAO-uitkeringen toonde gisteren niet het goede beeld.

Deze gecorrigeerde grafiek laat zien hoe het saldo van nieuwe en beëindigde WAO/AAW-uitkeringen tussen 1986 en 1990 is opgelopen, en hoe het daarna is gedaald, van 36.700 in 1990 tot 14.000 in 1992. Het cijfer voor dat laatste jaar is gebaseerd op januari-juni, omgerekend op jaarbasis. Bovendien neemt het aandeel van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten gestaag toe. Na omrekening in "volledige' uitkeringen is de groei daardoor nog meer afgenomen: 30.000 in 1990, 4.000 in 1992. Maar van een daling is dus nog steeds geen sprake.