Goudsmit verwacht 3,5 mln verlies

De houdstermaatschappij van detailhandelsbedrijven Goudsmit verwacht over heel 1992 een verlies te lijden van 3,5 miljoen gulden.

Dat is met name het gevolg van een bijzondere last van 6 miljoen gulden en door verliezen bij warenhuisketen Ter Meulen die surséance van betaling moest aanvragen. Goudsmit zegt te verwachten dat een netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zal worden behaald van ongeveer 2,5 miljoen gulden. Uitgaande van de bijzondere last die Ter Meulen vergt (voorlopig geraamd op 6 miljoen gulden) zal het resultaat over 1992 uitkomen op 3,5 miljoen gulden negatief.

Goudsmit is eigenaar van de snoepwinkels Jamin en Sweetheart, de in surséance van betaling verkerende warenhuisketen Ter Meulen, en de kleding- en modeketens The Society Shop en Lipstick.

In de eerste zes maanden van 1992 behaalden alle werkmaatschappijen tegenvallende resultaten.