Gaidar krijgt nog even voordeel van de twijfel

MOSKOU, 24 SEPT. Het Russische parlement heeft de regering van waarnemend premier Jegor Gaidar vooralsnog het voordeel van de twijfel gegeven.

Het wees gisteren in meerderheid een voorstel van de nationalistisch-communistische oppositie van de hand om onmiddellijk over het lot van de regering te stemmen. Volgens het parlement kan een vertrouwensvotum pas aan de orde zijn als het economische programma en de nieuwe wet op de regering zijn behandeld.

De volksvertegenwoordiging volgde daarmee de koers die haar voorzitter Roeslan Chasboelatov deze zomer heeft uitgestippeld. In ruil voor concessies van de kant van president Boris Jeltsin heeft hij zich bereid getoond meer met de regering samen te werken. De verzoening kwam tien dagen geleden aan het licht toen Jeltsin de toezegging deed dat er komende jaren geen verkiezingen zullen worden gehouden en dat de zittende politici derhalve gerust kunnen zijn op hun huidige positie. Volgens Chasboelatov, die zijn functie het afgelopen half jaar tot kristallisatiepunt voor het verzet tegen drastische hervormingen heeft uitgebouwd en nu daarom mikpunt is van de kleine groep radicale democraten die nog trouw zijn aan het programma waarmee Jeltsin in 1991 president is geworden, is het daarom nu ook niet nodig om het uitgebreide Congres van Volksafgevaardigden voor een spoedzitting bijeen te laten komen.

Met het parlementsbesluit van gisteren is de positie van Gaidar overigens allerminst verzekerd. Hij kreeg gisteren een golf van kritiek over zich heen. Het nationaal-communistische kamp verweet de regering met haar “Amerikanisme en pro-Japanse en pro-Duitse” gedrag uitverkoop te houden. De gematigde fracties, verenigd rond vice-president Aleksandr Roetskoj en werkgeversvoorzitter Arkadi Volski, gingen minder ver maar lieten evenmin veel heel van het beleid van Gaidar. Volgens woordvoerder Valeri Gerasimov heeft de regering van Gaidar “niet één van haar beloftes gehouden”. In zijn ogen is het daarom nodig de samenstelling van het kabinet te wijzigen door er meer “professionals” in te benoemen die in staat zijn “liberale hervormingen en sterke macht” te combineren. Roetskoj en Volski, de man achter de schermen, pleitten gisteren eveneens voor zo'n “gereguleerde overgang naar een markteconomie”. Deze houding strookt niet met de strategie van Gaidar.